Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Μακεδονίας, κ. Θεολόγος (κατά κόσμον Ἰωάννης Ἀποστολίδης) ἐγεννήθη εἰς Βόλον τήν 27ην Μαρτίου 1967. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τῷ 1988 καί παρηκολούθησε μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Α.Π.Θ. Διηκόνησεν ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ...

Περισσότερα

Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας, κ. Μακάριος (κατά κόσμον Σωτήριος Φιλοθέου) ἐγεννήθη τῷ 1952 εἰς τήν Λευκωσίαν Κύπρου. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Κύπρου τῷ 1972, ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τῷ 1976, ἐκ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τῷ 1980 καί Durham Ἀγγλίας τῷ 1983, ὅπου μετεξεπαιδεύθη...

Περισσότερα

Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας, κ. Ἰωήλ (κατά κόσμον Παναγιώτης Φραγκάκος) ἐγεννήθη εἰς Νίκαιαν Πειραιῶς τό ἔτος 1949. Τήν ἐγκύκλιον παιδείαν παρηκο¬- λούθησεν ἐν τῇ γενετείρᾳ αὐτοῦ καί τό 1967 εἰσῆλθεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Ἀθηνῶν, ἀποφοιτήσας τό 1972. Μετά τήν στρατιωτικήν αὐτοῦ θητείαν...

Περισσότερα

Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παγγαίου, κ. Ἱερόθεος (κατὰ κόσμον Δημήτριος) Τσολιάκος ἐγεννήθη εἰς τὰ Μέγαρα τὸ 1945. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸ 1969 καὶ Πρεσβύτερος τὸ 1974. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Μεγάρων, διακονῶν συγχρόνως εἰς τὰ...

Περισσότερα

Μηδείας κ. Ἀπόστολος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος (κατὰ κόσμον Εὐάγγελος), ἐγεννήθη εἰς Ρόδον ἐκ τῶν Ἰωάννου καὶ Στεργίας Κουφαλάκη. Τὰς ἐγκυκλίους σπουδὰς του ἐπεράτωσε εἰς τὴν γενέτειρὰν του καὶ εἰς τὴν Πατμιάδαν Ἐκκλησιαστικὴν Σχολήν. Τὸ ἔτος 1993 ἐκάρη Μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου λαβών τὸ ὄνομα Ἀπόστολος. Τὸ...

Περισσότερα

Ρηγίου κ. Εἰρηναῖος

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ρηγίου κ. Εἰρηναῖος (κατά κόσμον Ἀργύριος Ἀβραμίδης) ἐγεννήθη ἐν Σέρραις ἐκ τῶν Ἀβραάμ καί Ἕλλης Ἀβραμίδου (τό γένος Μηνᾶ). Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Τμήματος Πολιτικῶν καί Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τῆς ἐν Ἀθήναις Παντείου Ἀνωτάτης Σχολῆς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης. Τό ἔτος 1998 ἔλαβε...

Περισσότερα

Ξάνθης κ. Παντελεήμων

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Θρᾴκης, κ. Παντελεήμων (κατά κόσμον Μιχαήλ Καλαφάτης) ἐγεννήθη τό ἔτος 1943 εἰς Πετροκέρασα Χαλ¬κιδικῆς. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό ἔτος 1967 καί ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου τό ἔτος 1973. Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τό...

Περισσότερα

Σηλυβρίας κ. Μάξιμος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Εὐρώπης, κ. Μάξιμος, ἐγεννήθη ἐν Πάτραις τῷ 1968. Ἐφοίτησεν εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον Πατρῶν, τήν Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Ἀθηνῶν καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Βελιγραδίου. Ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἰωακείμ (νῦν Γέροντος Νικομηδείας) τῇ 26ῃ Δεκεμβρίου 1993 καί...

Περισσότερα

Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ἠπείρου καί Κερκύρας, κ. Μάξιμος (κατὰ κόσμον Βασίλειος Παπαγιάννης), ἐγεννήθη ἐν Λεβερκοῦζεν τῆς Γερμανίας, τό ἔτος 1968, ἀπό γονεῖς Ἕλληνας μετανάστας. Ἀφοῦ παρηκολούθησε τά ἐγκύκλια γράμματα εἰς τόν τόπον καταγωγῆς του, ἐν Μεγάλῃ Παναγίᾳ Χαλκιδικῆς, ἐπέστρεψεν εἰς Γερμανίαν ὅπου, χειροτονηθείς Διάκονος καί...

Περισσότερα

Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ὀλύμπου, κ. Χαρίτων (κατά κόσμον Χρῖστος Τούμπας) ἐγεννήθη ἐν Κοζάνῃ τῷ 1975. Ἀπόφοιτος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐσπούδασε Θεολογίαν εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Διάκονος ἐχειροτονήθη τῷ 1996 καί Πρεσβύτερος τῷ 1998. Διετέλεσεν Ἐφημέριος-Ἱεροκῆρυξ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ καί ἀπό τοῦ...

Περισσότερα

Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κυκλάδων Νήσων, κ. Εὐσέβιος (κατά κόσμον Εὐάγγελος Πιστολῆς) ἐγεννήθη τῷ 1949 εἰς Παλαιόν Καρλόβασιν Σάμου. Ἐσπούδασεν εἰς τό Ἀνώτερον Ἐκκλησιαστικόν Φροντιστήριον τῆς Ριζαρείου Σχολῆς καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1972 καί Πρεσβύτερος τῷ 1976. Μέ...

Περισσότερα

Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας, κ. Θεόκλητος (κατά κόσμον Θωμᾶς Πασσαλῆς) ἐγεννήθη τό ἔτος 1932 εἰς Κυπαρίσσιον Γρεβενῶν, ὅπου ἐπεράτωσε τό Δημοτικόν Σχολεῖον καί ἐν συνεχείᾳ τό Γυμνάσιον Γρεβενῶν. Εἰσήχθη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ἔλαβε τό πτυχίον τό...

Περισσότερα