Λεύκης κ. Εὐμένιος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος (κατὰ κόσμον Γεώργιος Πέτρου Ταμιωλάκης) ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Ἅγιος Χαράλαμπος Λασιθίου Κρήτης τὸ 1945. Μετὰ τὰς ἐγκυκλίους καὶ γυμνασιακὰς σπουδὰς εἰς τὴν γενέτειράν του ἐνεγράφη τὸ 1972 εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Ἀθηνῶν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ 1976. Τὸ 1959 εἰσῆλθε ὡς δόκιμος Μοναχὸς...

Περισσότερα

Κίτρους κ. Γεώργιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Πιερίας, κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, ἐγεννήθη εἰς τήν Θεσσαλονίκην τῷ 1964. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς καί Διπλωματοῦχος Θεολογίας καί Διδάκτωρ Φιλολογίας ἐν τῷ Α.Π.Θ. Παρηκολούθησεν εὑρυτέρας σπουδάς ἐν Γαλλίᾳ καί Ἰταλίᾳ. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ὑ¬¬πηρέτησεν ὡς Πρωτοσύγκελλος...

Περισσότερα

Ἀβύδου κ. Κύριλλος

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος (Κατερέλος), ἐγεννήθη τήν 21ην Νοεμβρίου 1956 εἰς Λαμίαν. Ἐσπούδασε Νομικά, Φιλολογίαν καί Θεολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν. Εἶναι κάτοχος Maîtrise καί Diplôme d’ Études Approfondies (D.Ε.Α.) τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στρασβούργου. Εἶναι Διδάκτωρ τῆς Θεολογίας τῶν Πανεπιστημίων Θεσσα-λονίκης καί Freiburg (Γερμανίας). Εἶναι Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς...

Περισσότερα

Κυανέων κ. Χρυσόστομος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος(Μαυρογιαννόπουλος), ἐγεννήθη στή Νάξο στίς 8 Ἀπριλίου 1927. Ἀπεφοίτησε ἀπό τή Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν τό 1952. Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1952 και Πρεσβύτερος τό 1954. Τό 1970 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Κυανέων, Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας. Ταχ. διεύθυνσις: His Grace Chrysostomos, Bishop of...

Περισσότερα

Ἀρίστης κ. Βασίλειος

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρίστης Βασίλειος (Τσιοπανᾶς) ἐγεννήθη τῇ 4ῃ Μαΐου 1939 ἐν Μεσαρίστοις Μεσολογγίου. Ἐπεσκέφθη ἀρχικῶς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Σχολὴν τῆς Πάτμου καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του τὸ ἔτος 1963 ἐχειροτονήθη Διάκονος τῇ 9ῃ Ἰουνίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους, ἀποσταλεὶς κατόπιν εἰς Γερμανίαν δι’ εὐρυτέρας σπουδὰς...

Περισσότερα

Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιὴλ ἐγεννήθη τῷ 1938 εἰς τὸν Ἀκρίτα Κιλκὶς τῆς Μακεδονίας. Ἀπεφοίτησε τῷ 1962 ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸν Ἰούλιο τοῦ 1962 εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους ἔφθασε εἰς τὸ Σύδνεϋ. Μετὰ τὴν χειροτονίαν του εἰς Πρεσβύτερον ὑπηρέτησεν εἰς τὸν...

Περισσότερα

Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παγγαίου, κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Ἰωάννης Ἀβαγιανός) ἐγεννήθη εἰς Μεσαγρόν Λέσβου τῷ 1947. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τῷ 1973 καί Πρεσβύτερος τῷ 1977. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ εἰς τάς Ἱ. Μητροπόλεις Φλωρίνης, Μυτιλήνης καί τέλος εἰς τήν Ἱ....

Περισσότερα

Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Μακεδονίας, κ. Παῦλος (κατά κόσμον Παναγιώτης Παπαλεξίου) ἐγεννήθη τῷ 1942, εἰς Ροδιάν Αἰγιαλείας. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ὁμιλεῖ τήν ἀγγλικήν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τῷ 1971 καί Πρεσβύτερος τῷ 1973. Ὑπηρέτησεν ὡς Σύμβουλος καί...

Περισσότερα

Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ροδόπης, κ. Ἄνθιμος (κατά κόσμον Χρῆστος Κουκουρίδης) ἐγεννήθη τό 1962 εἰς τήν Ἀλεξανδρούπολιν. Ἔλαβε τό πτυχίον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τῆς Ξάνθης, τῆς Ζαριφείου Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Ἀλεξανδρουπόλεως καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1985 καί Πρεσβύτερος τῷ 1989. Διετέλεσεν...

Περισσότερα

Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας, κ. Βαρνάβας (Τύρης) ἐγεννήθη ἐν Διαβατοῖς Θεσσαλονίκης τό ἔτος 1958, ἔνθα καί ἐπραγματοποίησε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς το¬υ, φοιτήσας ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Λαμίας. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἐκάρη...

Περισσότερα

Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος, ἐγεννήθη τό 1966 στό προάστιο Kogarah τοῦ Σύδνεϋ, περατώσας τάς γυμνασιακάς του σπουδάς στό Model Farms High School εἰς Baulkham Hills τό 1983. Ἐφοίτησε στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀποστ. Ἀνδρέου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας ἀπό τό ἔτος 1992 ἕως τό 1996, καί ἐν συνεχείᾳ...

Περισσότερα

Κασσανδρείας κ. Νικόδημος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κασσανδρείας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κόλπου Θερμαϊκοῦ, κ. Νικόδημος (κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Κορακῆς), ἐγεννήθη ἐν Σίφνῳ τό 1942. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1965. Πρεσβύτερος τό 1969. Ὑπηρέτησεν ὡς Γραμματεύς τῆς Ἱ. Μ第τροπόλεως Πειραιῶς καί ἀπό τοῦ ἔτους 1974 ἕως 2001 ὡς...

Περισσότερα