Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνσις

Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19,
34083 Fatih-İstanbul, Türkiye.
Τηλ. +90.212-531.96.70-6.
Fax +90.212-531.65.33.
E-mail: patriarchate@ec-patr.org

Γραφεῖον Τύπου καί Ἐπικοινωνίας

Διευθυντής· ὁ Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Δημοσιογράφος.
Τηλ. +90.212-521.04.30.
Fax +90.212-631.55.35.
E-mail: ecpatr.pressoffice@gmail.com

Μεγάλη Πρωτοσυγκελλία

Ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος
κ. Ἀνδρέας Σοφιανόπουλος.
Τηλ. +90.212-525.21.17.
Fax +90.212-531.90.14.
Ε-mail: ecpatr.grandchancellor@gmail.com

Συνοδικόν Γραφεῖον

Ἀρχιγραμματεύς·
ὁ Ἀρχιμ. κ. Ἰωακείμ Μπίλλης.
Τηλ. +90.212-525.54.16.
Fax +90.212-531.65.33.
Ε-mail: ecumenical.patriarchate@gmail.com
καί cfsecr.ec.patr@gmail.com

Μεγάλη ᾿Αρχιδιακονία

ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος
κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης.
Τηλ. καί Fax +90.212-521.19.21.
Ε-mail: theodorosmeimaris@gmail.com

Πατριαρχικόν Ἀρχειοφυλάκιον

Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων·
ὁ ᾿Αρχιμ. κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος.
Τηλ. καί Fax +90.212-531.96.71.
E-mail: ecpatr.archive@gmail.com

Πατριαρχική Βιβλιοθήκη

Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων·
ὁ Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων
κ. Ἀλέξανδρος Κούτσης.
Τηλ. καί Fax +90.212-531.96.78.
E-mail: ecpatr.library@gmail.com

Ἰδιαίτερον Πατριαρχικόν Γραφεῖον

Διευθυντής·
ὁ Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης.
Τηλ. +90.212-635.45.01.
Fax +90.212-525.64.29.
E-mail: patriarchate.office@gmail.com