Επικοινωνία

Μεγάλη Πρωτοσυγκελλία

Ο Μ.Πρωτοσύγκελλος
Πανοσιολ. κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης
Τηλ. +90.212-525.21.17.
Fax +90.212-531.90.14.
Ε-mail: ecpatr.grandchancellor@gmail.com

Συνοδικόν Γραφείον

Αρχιγραμματεύς·
ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Γρηγόριος Φραγκάκης
Τηλ. +90.212-525.54.16.
Fax +90.212-531.65.33.
Ε-mail: ecumenical.patriarchate@gmail.com
καί cfsecr.ec.patr@gmail.com

Μεγάλη Αρχιδιακονία

ο Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων
Πανοσιολ. κ. Αλεξανδρος Κούτσης
Τηλ. καί Fax +90.212-521.19.21.
Ε-mail:

Πατριαρχικόν Αρχειοφυλάκιον

Αρχειοφύλαξ των Πατριαρχείων·
ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμ. κ. Αγαθάγγελος Σίσκος
Τηλ. καί Fax +90.212-531.96.71.
E-mail: ecpatr.archive@gmail.com

Πατριαρχική Βιβλιοθήκη

Βιβλιοφύλαξ των Πατριαρχείων·
ο Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων
Πανοσιολ. κ. Αλεξανδρος Κούτσης.
Τηλ. καί Fax +90.212-531.96.78.
E-mail: ecpatr.library@gmail.com

Ιδιαίτερον Πατριαρχικόν Γραφείον

Διευθυντής·
ο Πανοσιολ. Μ.Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος
Τηλ. +90.212-635.45.01.
Fax +90.212-525.64.29.
E-mail: patriarchate.office@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνσις

Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19,
34083 Fatih-İstanbul, Türkiye.
Τηλ. +90.212-531.96.70-6.
Fax +90.212-531.65.33.
E-mail: patriarchate@ec-patr.org

Γραφείον Τύπου και Επικοινωνίας

Διευθυντής· ο Ελλογιμ. κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Δημοσιογράφος.
Τηλ. +90.212-521.04.30.
Fax +90.212-631.55.35.
E-mail: ecpatr.pressoffice@gmail.com