Εφησυχάζοντες Αρχιερείς του Θρόνου

πρ. Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος, εν ΚΠόλει........24.09.1972

πρ. Αμερικής κ. Δημήτριος, εν Νέα Υόρκη..................17.09.1967

πρ. Κρήτης κ. Ειρηναίος........................................................23.02.1975

πρ. Χαλδίας κ. Σπυρίδων, εν Αμερική............................24.11.1985

πρ. Κίτρους κ. Αγαθόνικος, εν Κατερίνη......................24.11.1985

πρ. Γουΐννιπεγκ και Καναδά κ. Γεώργιος, ἐν Καναδά...22.10.1989

πρ. Γάνου και Χώρας κ. Αμφιλόχιος.....................................09.07.2005

Χριστιανουπόλεως κ. Παύλος, εν Αδελαίδι..................11.03.1984

Τραχείας κ. Παύλος, εν Γαλλία........................................02.06.1991

Παρνασού κ. Ιωάννης........................................................27.10.1991

Φασιανής κ. Αντώνιος, εν Αμερική.................................23.02.2002

Σκοπέλου κ. Παγκράτιος, εν Αμερική................................09.09.2012

Τρωάδος κ. Πέτρος, εν Πάτραις.......................................08.11.2015

Κεράμων κ. Βαρθολομαίος, εν Αθήναις............................25.07.202