Εφησυχάζοντες Αρχιερείς του Θρόνου

πρ. Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος, εν ΚΠόλει........24.09.1972

πρ. Αμερικής κ. Δημήτριος, εν Νέα Υόρκη..................17.09.1967

πρ. Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, εν Θεσσαλονίκῃ.................... 14.07.1974

πρ. Παραμυθίας, Φιλιατών καί Γηρομερίου κ. Τίτος, εν Πρεβέζῃ 17.07.1974

πρ. Κρήτης κ. Ειρηναίος, εν Ηρακλείω......................................23.02.1975

πρ. Χαλδίας κ. Σπυρίδων, εν Αμερική............................24.11.1985

πρ. Κίτρους κ. Αγαθόνικος, εν Κατερίνη......................24.11.1985

πρ. Γουΐννιπεγκ και Καναδά κ. Γεώργιος, ἐν Καναδά.....22.10.1989

πρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκλητος, εν Φλωρίνῃ.... 23.01.2000

πρ. Γάνου και Χώρας κ. Αμφιλόχιος, εν Ρόδω.....................................09.07.2005

Χριστιανουπόλεως κ. Παύλος, εν Αδελαίδι..................11.03.1984

Τραχείας κ. Παύλος, εν Γαλλία........................................02.06.1991

Παρνασσού κ. Ιωάννης, εν Βελγίω.......................................................27.10.1991

Φασιανής κ. Αντώνιος, εν Αμερική.................................23.02.2002

Μωκησσού κ. Δημήτριος, εν Αμερική 09.12.2006

Σκοπέλου κ. Παγκράτιος, εν Αμερική................................09.09.2012

Τρωάδος κ. Πέτρος, εν Πάτραις.......................................08.11.2015

Κεράμων κ. Βαρθολομαίος, εν Αθήναις............................25.07.2020