Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις, τῷ ἔτει 1931. Τά πρῶτα γράμματα διήκουσεν ἐν Ἀθήναις (1936-1948). Ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1948-1953), εἰς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου (1968-1971), καί εἰς τό Διδασκαλεῖον Μέσης Ἐκπαιδεύσεως (1966-1968). Ὡς ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν ὑποτροφιῶν ὡλοκλήρωσε...

Περισσότερα

Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἐγέννηθη εἰς τό χωρίον Λάμπου Μύλοι τῆς Λέσβου τήν 11ην Νοεμβρίου 1963. Τυγχάνει ἀπόφοιτος τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διηκόνησεν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Μυτιλήνης ἐπί 22 συναπτά ἔτη. Τό ἔτος 2001 ἔλαβε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ...

Περισσότερα

Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκτάριος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄπω Ἀνατολῆς, κ. Νεκτάριος (Τσίλης) ἐγεννήθη τῷ 1969 ἐν Πολυγύρῳ Δωδώνης Ἰωαννίνων. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1990 καί Πρεσβύτερος τῷ 1995. Ὡς Κληρικός κατά τά ἔτη 1990-2001 διηκόνησε ὡς...

Περισσότερα

Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἀσίας, κ. Βαρθολομαῖος(Σαμαρᾶς), ἐγεννήθη εἰς Ἄνω Λεχώνια Βόλου, ἐν ἔτει 1972. Ἀπεφοίτησε τοῦ Προτύπου Κλασσικοῦ Λυκείου Βόλου, τῷ 1990. Εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Φιλολογίας, εἰδικευθείς εἰς τήν Κλασσικήν Φιλολογίαν, τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί τοῦ Τμήματος Θεολογίας, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς...

Περισσότερα

Σύμης κ. Χρυσόστομος.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Νοτίου Αἰγαίου Πελάγους, κ. Χρυσόστομος Β΄ (κατά κόσμον Νικόλαος) Πίτσης, ἐγεννήθη ἐν Κῷ Δωδεκανήσου τό ἔτος 1967. Διήκουσε τά ἐγκύκλια μαθήματα ἐν αὐτῇ. Τό ἔτος 1981 ἐνεγράφη εἰς τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἀθωνιάδα Σχολήν ἐκ τῆς ὁποίας ἔλαβε τό Ἀπολυτήριον τοῦ Λυκείου. Ἐν...

Περισσότερα

Σικάγου κ. Ναθαναήλ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ (Συμεωνίδης) ἐγεννήθη εἰς τήν Θεσσαλονίκην τό 1978. Μετά τήν ἐγκύκλιον αὐτοῦ μόρφωσιν εἰς τό Ἡμερήσιον Ἑλληνικόν Σχολεῖον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς Bronx τῆς Νέας Ὑόρκης, ἐνεγράφη εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον Βοστώνης καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης. Παρηκολούθησε μεταπτυχιακάς...

Περισσότερα

Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας, κ. Ἀμφιλόχιος (κατά κόσμον Ἀδαμάντιος Τσοῦκος) ἐγεννήθη ἐν Λάρδῳ Ρόδου τό ἔτος 1938. Τήν ἐγκύκλιον παιδείαν παρηκολούθησεν ἐν τῇ γενετείρᾳ αὐτοῦ. Τήν Ἱεράν ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας ἐσπούδασεν ἐν τῇ Πατμιάδι τοῦ Γένους Σχολῇ καί ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης, ἔνθα καί ἐχειροτονήθη Διάκονος...

Περισσότερα

Ανέων κ.Μακάριος

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ανέων, υπέρτιμος και έξαρχος Ιωνίας, κ. Μακάριος (Παυλίδης) ἐγεννήθη εἰς Γιαννιτσά τοῦ Νομοῦ Πέλλης τήν 24ην Σεπτεμβρίου 1937, ὅπου ἐπεράτωσε τήν στοιχειώδη ἐκπαίδευσιν (1947-1953). Τά ἐγκύκλια μαθήματα παρηκολούθησεν εἰς τὴν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστική Σχολή (1953-1959) καί ἐκάρη μοναχός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κουτλουμουσίου (4.12.1955). Ἐσυνέχισε τάς σπουδάς του...

Περισσότερα

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κρητικοῦ καί Μυρ­τῴου Πελάγους, κ. Δαμασκηνός (Παπαγιαννάκης), ἐγεννήθη εἰς Χανιά Κρήτης τῷ 1958. Τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἐπραγματοποίησεν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσας ἐν συνεχείᾳ πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰς τόν Τομέα...

Περισσότερα

Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος

A native of Chicago born to first-generation Greek-Americans, Merope (nee Kossivas) and the late Christ J. Kantzavelos, Bishop Demetrios (Kantzavelos) of Mokissos grew up as an active participant in the life of the city’s historic Assumption Greek Orthodox Community located at 601 S. Central Avenue. He went on to attend...

Περισσότερα

Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἑσπερίας Κρήτης, κ. Ἀμφιλόχιος (Ἀνδρονικάκης), ἐγεννήθη εἰς Χανιά Κρήτης τό 1964, ἔνθα καί ἐπεράτωσε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του. Τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσας ἐν συνεχείᾳ καί διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰς τόν Τομέα τῆς...

Περισσότερα