Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος

A native of Chicago born to first-generation Greek-Americans, Merope (nee Kossivas) and the late Christ J. Kantzavelos, Bishop Demetrios (Kantzavelos) of Mokissos grew up as an active participant in the life of the city’s historic Assumption Greek Orthodox Community located at 601 S. Central Avenue. He went on to attend...

Περισσότερα

Αμερικής κ. Ἐλπιδοφόρος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αμερικής κ. Ἐλπιδοφόρος (Λαμπρυνιάδης), ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ὠκεανῶν, Ἀτλαντικοῦ τε καί Εἰρηνικοῦ, ἐγεννήθη τό ἔτος 1967 ἐν Μακροχωρίῳ Κωνσταντινουπόλεως. Ἐφοίτησεν εἰς τό Τμῆμα Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησεν ἀριστεύσας τό ἔτος 1991. Τό ἔτος 1993 ὡλοκλήρωσε τάς μεταπτυχιακάς αὐτοῦ σπουδάς εἰς...

Περισσότερα

Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Προποντίδος, κ. Ἰωσήφ (κατά κόσμον Ἐμμανουήλ Ἀντ. Χαρκιολάκης), ἐγεννήθη εἰς Σητείαν Κρήτης τό 1955, ὅπου καί ἐπεράτωσε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του. Ἀπεφοίτησε τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1978. Διετέλεσε τραπεζικός ὑπάλληλος (1973-1975), Κατηχητής παρά τῇ Ἱ. Μητροπόλει Ἀττικῆς (1974-1977) καί...

Περισσότερα

Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Φρυγίας, κ. Θεοδώρητος (Πολυζογόπουλος) ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τῷ 1948. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς τε Θεολογικῆς (1972) καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς (1976) τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας (1979) ὑπό τοῦ Τμήματος Κλασσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Manchester U.K., ὑποβαλών διατριβήν ἐπί τῆς ἀνθρωπολογίας τοῦ...

Περισσότερα

Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος (Παρόπουλος), ἒγγονος μεταναστῶν ἀπό τόν Πόντον εἰς τήν σημερινήν σύγχρονον Τουρκίαν, ἐγεννήθη εἰς Νέαν Ἰερσέην τήν 15ην Ἰανουαρίου 1953. Κατόπιν συμπληρώσεως τῶν ἐγκυκλίων αὐτοῦ σπουδῶν ἐνεγράφη εἰς Κολλέγιον ἀνωτάτης ἐκμαθήσεως ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπέκτησε πτυχίον λογιστικῶν, καί ἐν συνεχείᾳ ἐνεγράφη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν...

Περισσότερα

Φιλομηλίου κ. Ἠλίας

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ἠλίας (Katre) ἐγεννήθη εἰς Sault Ste Marie, Michigan εἰς ΗΠΑ, ἐκ γονέων Ἀλβανικῆς καταγωγῆς. Τὴν ἱερὰν ἐπιστήμην ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ἀποφοιτήσας τῷ 1973. Ὑπηρέτησεν ὡς ἐπιμελητὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (1983-1988). Τῷ 1988 ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ...

Περισσότερα

Ἀριανζοῦ κ. Bαρθολομαῖος

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ Bαρθολομαῖος (κατὰ κόσμον Ἰωάννης) Kεσίδης ἐγεννήθη τῇ 12ῃ Aὐγούστου 1968 ἐν Kαστορίᾳ Δ. Mακεδονίας. Tὰς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδὰς ἐπεράτωσεν ἐν Kαστορίᾳ. Ἐσπούδασε χημείαν εἰς τὸ Tμῆμα Xημείας τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Bόννης καὶ θεολογίαν εἰς τὸ Tμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Kοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ...

Περισσότερα

Edmonton κ. Ἱλαρίων

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Edmonton κ. Ἱλαρίων (κατὰ κόσμον Roman Rudnyk) ἐγεννήθη εἰς τὴν Οὐκρανίαν τὸ ἔτος 1972. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς εἰσήχθη εἰς τὸ δεύτερον ἔτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Κιέβου καὶ ἔλαβε τὸ πτυχίον τὸ 1992. Εἰς τὰ τέλη τοῦ ἰδίου ἔτους καὶ κατόπιν συστάσεως τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σκοπέλου...

Περισσότερα