Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Λέσβου, κ. Ἰάκωβος ἐγεννήθη τῷ 1942 εἰς τήν Ἁγιάσον Λέσβου. Ἐφοίτησεν εἰς τό Ἀνώτερον Ἐκκλησιαστικόν Φροντιστήριον Καλαμάτας καί ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος τῷ 1965. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ κατ’ ἀρχάς εἰς τό Προσκύνημα Παναγίας Ἁγιάσου καί...

Περισσότερα

Ἀμορίου κ. Νικηφόρος

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, ἐ¬γεννήθη ἐν Ἀδένδρῳ Nομοῦ Θεσσαλονίκης. Τυγχάνει ἀπόφοιτος τῶν τμημάτων Παιδαγωγικοῦ, Ψυχολογίας καί Θεολογίας (τοῦ ὁποίου εἶναι καί διδάκτωρ) τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διάκονος ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κυροῦ Διονυσίου, εἰς τήν Ἐπαρχίαν τοῦ ὁποίου διηκόνησε ἐπί τέσσερα ἔτη. Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη,...

Περισσότερα

Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Μακεδονίας, κ. Δημήτριος (Μπεκιάρης) ἐγεννήθη τό 1948 ἐν Λουτρακίῳ Κορινθίας. Πτυχιοῦχος τοῦ Ε.Κ.Π.Α., διετέλεσε καθηγητής Μέσης καί Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1975 καί Πρεσβύτερος τό 1976 ἐν Καβάλᾳ. Διηκόνησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Φιλίππων καί Λαρίσης καί...

Περισσότερα

Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμων

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Θετταλίας, κ. Παντελεήμων (κατά κόσμον Ἰωάννης Καλπακίδης) ἐγεννήθη τό 1945 ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ἐχειροτονήθη Διάκονος ἐν Λονδίνῳ τό 1969. Τό 1975 ἔλαβε τό πτυχίον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π. Θεσσαλονίκης. Τό 1976 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ἐν Θεσσαλονίκῃ καί μετέβη εἰς Ὀξφόρδην, ὅπου...

Περισσότερα

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βορείου Ἠπείρου, κ. Ἀνδρέας (Τρεμπέλας) ἐγεννήθη τῷ 1939 εἰς Πάτρας. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τῷ 1968, Πρεσβύτερος δέ τῷ 1969. Ἀπό τοῦ ἔτους 1967 μέχρι τῆς ἐκλογῆς του ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ (1967-1968 λαϊκός, 1968-1969...

Περισσότερα

Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βορείων Χωρῶν κ. Κλεόπας ἐγεννήθη ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ Ἀθηνῶν τό ἔτος 1966. Ἐσπούδασε τήν Ἱεράν Ἐπιστήμην ἐν ταῖς Θεολογικαῖς Σχολαῖς τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Durham Ἀγγλίας, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Harvard καί Boston University τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν...

Περισσότερα

Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Xρυσόστομος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης, υπέρτιμος και έξαρχος Παλαιάς Ηπείρου, κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμο Γεώργιος) Τσιρίγκας, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957 και είναι πτυχιούχος της Νομικής και της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κουρά του ως Μοναχού έγινε την 20.11.1993 στην Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη....

Περισσότερα

Πατάρων κ. Ἰωσήφ

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσήφ (Bosch) ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1976 ἐν Κόρδοβᾳ τῆς Ἀργεντινῆς. Ἐπεράτωσε ἀριστεύσας τάς γυμνασιακάς καὶ λυκειακάς του σπουδάς ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Κολλεγίῳ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τὴν γενέτειράν του, κατά τὸ ἔτος 1994. Τὸ ἔτος 1995, πρωτοβουλίᾳ τοῦ τότε Ἐπισκόπου Ἄρκας κ. Κυρίλλου, μεταφέρθη εἰς...

Περισσότερα

Ἱερισσοῦ, Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Χαλκιδικῆς, κ. Θεό­κλητος (κατά κόσμον Παναγιώτης Ἀθανασόπουλος) ἐγεννήθη εἰς Τρίπολιν Ἀρκαδίας τό ἔτος 1955. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀριστεύσας. Τό ἔτος 1978 ἐχειροτονήθη Διάκονος, ἀναλαβών τό ἑπόμενον ἔτος καθήκοντα Ἱεροκήρυκος ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει...

Περισσότερα

Σκοπέλου κ. Παγκράτιος

Bishop Pankratios of Scopelos, in the world Petro Dubas, was born on July 12, 1955 – in Holohory, Zolochiv region, province of Lviv, Ukraine to Oleksij and Anna Dubas, a faithful Orthodox family. Baptised and chrismated in a temple of St. George, the Great Martyr and Trophy-Bearer, an Orthodox parish...

Περισσότερα

Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μηθύμνης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Λέσβου, κ. Χρυσόστομος (Καλαματιανός) ἐγεννήθη εἰς Χαλκίδα τό 1930. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1954 καί Πρεσβύτερος τό 1967. Ὑπηρέτησεν ὡς Διάκονος, Ἐφημέριος, Ἱεροκῆρυξ καί Πνευματικός εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἀττικῆς (1954-1984) καί ὡς Γραμματεύς αὐτῆς (1974-76)....

Περισσότερα