Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις, τῷ ἔτει 1931. Τά πρῶτα γράμματα διήκουσεν ἐν Ἀθήναις (1936-1948). Ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1948-1953), εἰς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου (1968-1971), καί εἰς τό Διδασκαλεῖον Μέσης Ἐκπαιδεύσεως (1966-1968). Ὡς ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν ὑποτροφιῶν ὡλοκλήρωσε...

Περισσότερα

Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας, κ. Ἀμφιλόχιος (κατά κόσμον Ἀδαμάντιος Τσοῦκος) ἐγεννήθη ἐν Λάρδῳ Ρόδου τό ἔτος 1938. Τήν ἐγκύκλιον παιδείαν παρηκολούθησεν ἐν τῇ γενετείρᾳ αὐτοῦ. Τήν Ἱεράν ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας ἐσπούδασεν ἐν τῇ Πατμιάδι τοῦ Γένους Σχολῇ καί ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης, ἔνθα καί ἐχειροτονήθη Διάκονος...

Περισσότερα

ὁ πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος, ἐν ΗΠΑ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος (Ἁγιωργούσης) ἐγεννήθη ἐν Καλλιμασιᾷ τῆς νήσου Χίου, Μαρτίου 5, 1935. Ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον τήν 28ην Ἀπριλίου, 1957, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. Εἰς ἱερέα ἐχειροτονήθη τήν 26ην Ἰουλίου, 1959, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, Καλαμωτῆς,...

Περισσότερα

ὁ πρ. Ἀμασείας κ. Παῦλος, ἐν Στοκχόλμῃ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Ἀμασείας κ. Παῦλος (Μενεβίσογλου) ἐγεννήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει (ἐν Μακροχωρίῳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων), τό ἔτος 1935. Ἐφοίτησεν εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Μακροχωρίου, τήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν καί εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν ἀριστοῦχος τό ἔτος 1958 ὑποβαλών ἐναίσιμον ἐπί πτυχίῳ διατριβήν,...

Περισσότερα