Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις, τῷ ἔτει 1931. Τά πρῶτα γράμματα διήκουσεν ἐν Ἀθήναις (1936-1948). Ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1948-1953), εἰς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου (1968-1971), καί εἰς τό Διδασκαλεῖον Μέσης Ἐκπαιδεύσεως (1966-1968). Ὡς ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν ὑποτροφιῶν ὡλοκλήρωσε...

Περισσότερα

ὁ πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος, ἐν ΗΠΑ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος (Ἁγιωργούσης) ἐγεννήθη ἐν Καλλιμασιᾷ τῆς νήσου Χίου, Μαρτίου 5, 1935. Ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον τήν 28ην Ἀπριλίου, 1957, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. Εἰς ἱερέα ἐχειροτονήθη τήν 26ην Ἰουλίου, 1959, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, Καλαμωτῆς,...

Περισσότερα

ὁ πρ. Ἀμασείας κ. Παῦλος, ἐν Στοκχόλμῃ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Ἀμασείας κ. Παῦλος (Μενεβίσογλου) ἐγεννήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει (ἐν Μακροχωρίῳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων), τό ἔτος 1935. Ἐφοίτησεν εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Μακροχωρίου, τήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν καί εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν ἀριστοῦχος τό ἔτος 1958 ὑποβαλών ἐναίσιμον ἐπί πτυχίῳ διατριβήν,...

Περισσότερα

ὁ πρ. Βελγίου κ. Παντελεήμων

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Βελγίου, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου, κ. Παντελεήμων (Κοντογιάννης) ἐγεννήθη ἐν Χίῳ τό ἔτος 1935. Μετά τάς Γυμνασιακάς σπουδάς αὐτοῦ, ἐνεγράφη εἰς τήν Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν τό ἔτος 1957. Κατά τό δεύτερον ἔτος τῶν θεολογικῶν του σπουδῶν (1954) ἐχειροτονήθη...

Περισσότερα