Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις, τῷ ἔτει 1931. Τά πρῶτα γράμματα διήκουσεν ἐν Ἀθήναις (1936-1948). Ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1948-1953), εἰς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου (1968-1971), καί εἰς τό Διδασκαλεῖον Μέσης Ἐκπαιδεύσεως (1966-1968). Ὡς ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν ὑποτροφιῶν ὡλοκλήρωσε...

Περισσότερα

Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἐγέννηθη εἰς τό χωρίον Λάμπου Μύλοι τῆς Λέσβου τήν 11ην Νοεμβρίου 1963. Τυγχάνει ἀπόφοιτος τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διηκόνησεν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Μυτιλήνης ἐπί 22 συναπτά ἔτη. Τό ἔτος 2001 ἔλαβε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ...

Περισσότερα

Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας, κ. Ἐμμανουήλ (Σιγάλας) ἐγεννήθη εἰς Ἑρμούπολιν Σύρου τῷ 1953. Ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον παιδείαν ἐν τῇ γενετείρᾳ του καί ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασε τήν ἱεράν ἐπιστήμην εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ὑπηρέτησεν εἰς τήν Μέσην Ἐκπαίδευσιν ὡς Καθηγητής, Γυμνασιάρχης καί...

Περισσότερα

Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. Ἰωάννης.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας, κ. Ἰωάννης (Τασσιᾶς) ἐγεννήθη ἐν Θεσσαλονίκῃ τό ἔτος 1958. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Παιδαγωγικήν Ἀκαδημίαν καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ¬σαλονίκης. Τό ἔτος 1982 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τό ἑπόμενον ἔτος Πρεσβύτερος ὑπηρετήσας ὡς Ἐφημέριος καί...

Περισσότερα

Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκτάριος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄπω Ἀνατολῆς, κ. Νεκτάριος (Τσίλης) ἐγεννήθη τῷ 1969 ἐν Πολυγύρῳ Δωδώνης Ἰωαννίνων. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1990 καί Πρεσβύτερος τῷ 1995. Ὡς Κληρικός κατά τά ἔτη 1990-2001 διηκόνησε ὡς...

Περισσότερα

Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μεσογείου Θαλάσσης, κ. Πολύκαρπος (Σταυρόπουλος) ἐγεννήθη τό ἔτος 1963 εἰς Ναύπακτον. Ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν (1986), μετά τήν στρατιωτικήν αὐτοῦ θητείαν (1986-1988), μετεξεπαιδεύθη εἰς τό Ποντιφικόν Ἰνστιτοῦτον Ἀνατολικῶν Σπουδῶν Ρώμης (1988-1990). Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη ἐν Φαναρίῳ, τόν Ἰανουάριον τοῦ...

Περισσότερα

Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἀσίας, κ. Βαρθολομαῖος(Σαμαρᾶς), ἐγεννήθη εἰς Ἄνω Λεχώνια Βόλου, ἐν ἔτει 1972. Ἀπεφοίτησε τοῦ Προτύπου Κλασσικοῦ Λυκείου Βόλου, τῷ 1990. Εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Φιλολογίας, εἰδικευθείς εἰς τήν Κλασσικήν Φιλολογίαν, τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί τοῦ Τμήματος Θεολογίας, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς...

Περισσότερα

Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος

A native of Chicago born to first-generation Greek-Americans, Merope (nee Kossivas) and the late Christ J. Kantzavelos, Bishop Demetrios (Kantzavelos) of Mokissos grew up as an active participant in the life of the city’s historic Assumption Greek Orthodox Community located at 601 S. Central Avenue. He went on to attend...

Περισσότερα

Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἑσπερίας Κρήτης, κ. Ἀμφιλόχιος (Ἀνδρονικάκης), ἐγεννήθη εἰς Χανιά Κρήτης τό 1964, ἔνθα καί ἐπεράτωσε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του. Τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσας ἐν συνεχείᾳ καί διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰς τόν Τομέα τῆς...

Περισσότερα

Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας, κ. Ἀμφιλόχιος (κατά κόσμον Ἀδαμάντιος Τσοῦκος) ἐγεννήθη ἐν Λάρδῳ Ρόδου τό ἔτος 1938. Τήν ἐγκύκλιον παιδείαν παρηκολούθησεν ἐν τῇ γενετείρᾳ αὐτοῦ. Τήν Ἱεράν ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας ἐσπούδασεν ἐν τῇ Πατμιάδι τοῦ Γένους Σχολῇ καί ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης, ἔνθα καί ἐχειροτονήθη Διάκονος...

Περισσότερα

Kορέας κ. Αμβρόσιος

Ο Μητροπολίτης Κορέας και Έξαρχος Ιαπωνίας Αμβρόσιος (Αριστοτέλης) Ζωγράφος, γεννήθηκε στην Κυψέλη Αίγινας στις 15 Μαρτίου 1960, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Το 1983 έλαβε το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1985 και Πρεσβύτερος το 1991. Ως κληρικός υπηρέτησε στην...

Περισσότερα