Μεταμόρφωσις Κανδυλλί

Σὲ μιὰ περιοχὴ ποὺ φημιζόταν γιὰ τὸ καλό της κλῖμα, ψηλὰ στὸν λόφο, μὲ θέα πρὸς τὴν θάλασσα, ἀνάμεσα σὲ πεῦκα, σκίνα καὶ κουμαριές, ἡ ἐκκλησία τῆς Μεταμορφώσεως στὸ Κανδυλλὶ οἰκοδομήθηκε τὸ 1850.
Πυρκαγιὰ τὸ 1905 ἀποτέφρωσε τὸν ναὸ καθὼς καὶ τὸ ἐντὸς τοῦ περιβόλου σχολεῖο. Τὸ 1909, δαπάναις τῶν ἀδελφῶν Δουβαρτζόγλου ἡ ἐκκλησία, πλούσια, πέτρινη αὐτὴν τὴν φορά, ξαναχτίζεται, καὶ τὸ 1911, μὲ γενναία χορηγία τοῦ Εὐσταθίου Εὐγενίδου, ξαναχτίζεται καὶ τὸ σχολικὸ κτήριο.

Ἰσμήνη Καπάνταη
Ἐκκλησίες στὴν Κωνσταντινούπολη
Νικόλαος Γκίνης – Κωνσταντῖνος Στράτος