Το Αγιώνυμον Όρος του Άθω

Τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ Ἄθω ὕμνησαν οἱ ἀρχαῖοι, οἱ μεσαιωνικοὶ καὶ οἱ νεώτεροι συγγραφεῖς. Κοσμικοὶ καὶ ἱερωμένοι ὀμιλλῶνται σὲ λυρικὲς περιγραφὲς τῆς ἄγριας φυσικῆς ὀμορφιᾶς τῆς ἀνατολικότερης χερσονήσου τῆς Χαλκιδικῆς, ποὺ ἔμεινε ἀναλλοίωτη μέσα στοὺς αἰῶνες, ἐξαιτίας τῆς ἀπόλυτης μόνωσης ποὺ τῆς ἐξασφάλισε ἡ δομὴ τῆς μοναχικῆς πολιτείας...

Περισσότερα

Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους

Αγρυπνία δέκα αιώνων Λίγο έξω από την μεσαιωνική πολίχνη των Καρυών με τα γραφικά σπίτια και την δεσπόζουσα βασιλική του Πρωτάτου, μέσα από μια κατάφυτη πλαγιά αναδύεται σιωπηλός και απρόσιτος ο καστρότοιχος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, από τον οποίο προβάλλουν ένας ψηλός αμυντικός πύργος και τρούλλοι μολύβδινοι. Αγναντεύουν το Θρακικό...

Περισσότερα

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους

Τοποθεσία καὶ ἵδρυση Βρίσκεται στὴ νοτιοανατολικὴ πλευρὰ τοῦ Ἄθω, σὲ ὑψόμετρο 160μ. καὶ σὲ σχετικὰ μικρὴ ἀποστάση ἀπὸ τὴν παραλία. Ἡ ἵδρυση τῆς μονῆς ἀνάγεται στὸ ἔτος 963, ἀπὸ τὸν Ὅσιο Ἀθανάσιο τὸν Ἀθωνίτη καὶ συνδέεται μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ ὀργανωμένου μοναχικοῦ βίου στὸ Ἅγιον Ὄρος. Στὴ θέση τῆς σημερινῆς...

Περισσότερα

Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης

Ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ πρὸς βορρᾶν λόφου μιᾶς τῶν ὡραιότερων νήσων τῶν Πριγκιπονήσων τῆς Προποντίδος, τῆς Χάλκης, ἐχούσης σχῆμα κώνου καὶ κεκοσμημένης δι᾽ ἑνὸς τῶν πευκοφύτων δασῶν, εὑρίσκεται ἡ Ἱερὰ αὕτη Μονή, ἥτις τιμᾶται ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος. Πρῶτος, ὁ Πατριάρχης Κωνσταντῖνος ὁ Α´, ὁ ἀπὸ Σιναίου, εἰς τὴν...

Περισσότερα

Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης

Μιὰ φτωχικὴ καλύβα, τὴν πρώτη Σκήτη, τὴν ἀφιερωμένη στὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα, ἔχτισε τὸ 1868 ὁ Ἀρσένιος, ἕνας φωτισμένος ἀσκητὴς ἀπὸ τὸν Πλάτανο τῶν Γανοχώρων τῆς Θράκης. Γιὰ τὸ χτίσιμο τοῦ ναοῦ καὶ τῶν κελιῶν εἶχε τὴν ὑποστήριξη ἑνὸς ζεύγους γηγενῶν ποὺ τὸν ἀγάπησαν καὶ τοῦ παραστάθηκαν καὶ ἀργότερα μὲ τὴν...

Περισσότερα

Ἁγία Βαρβάρα – Νεκροταφεῖο Χάλκης

Σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα, τὸ νεκροταφεῖο τῆς Χάλκης καὶ τὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ποὺ θυμίζει ἀρχαῖο ναΐσκο, παρὰ τὴν ὅποια ἐγκατάλειψη, ἀποτελοῦν στοιχεῖα σημαντικὰ γιὰ τὸν μελετητὴ τῆς ἱστορίας τῶν ῥωμαίικων κοινοτήτων. Ἰσμήνη Καπάνταη Ἐκκλησίες στὴν Κωνσταντινούπολη Νικόλαος Γκίνης – Κωνσταντῖνος Στράτος

Περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Χάλκης

Μεταξὺ Ἀντιγόνης καὶ Πριγκήπου, ἡ Χάλκη - Χαλκίτις ὀνομαζόταν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους καὶ οἱ Τοῦρκοι τὴν λένε Χέϋμπελι ἀντά, ἐπειδὴ τὸ σχῆμα της θυμίζει δισάκι (χεϋμπέ) - μὲ τὰ πλουμισμένα ξύλινα θέρετρα τῶν ἀρχοντόσογων τῆς Πόλης, τὰ ὁποῖα μᾶς μιλοῦν γιὰ μιὰ κοινωνία κοσμοπολίτικη, ἡ ὁποία μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ...

Περισσότερα

Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος Ἀντιγόνης

Θέρετρο τῆς μεσοαστικῆς ῥωμαίικης κοινωνίας τῆς Πόλης, ἡ Ἀντιγόνη φημιζόταν γιὰ τὸ θαυμάσιο κλῖμα της καὶ τὴν μακροβιότητα τῶν κατοίκων της, ὑπῆρξε δὲ κατὰ παράδοσιν, ὁ τόπος ὅπου ἀποχωροῦσαν οἱ ἔκπτωτοι πατριάρχες. Ὁ Βυζάντιος πιθανολογεῖ ὅτι ἡ ὀνομασία τοῦ νησιοῦ ὀφείλεται στὸ ὅτι ἐκεῖ εἶχε κτήματα ὁ γιὸς τοῦ Καίσαρα...

Περισσότερα

Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Πριγκήπου

Περίπου εἴκοσι λεπτὰ μὲ τὸ ἁμαξάκι διαρκεῖ ἡ διαδρομὴ ἀπὸ τὴν Χώρα στὴν παραλία, ὅπου εἶναι χτισμένο τὸ μοναστηριακὸ συγκρότημα. Ὁ ἐπισκέπτης σήμερα, βλέπει σκαλωσιὲς γύρω ἀπὸ τὸν ναὸ καὶ τὸ τεράστιο κτήριο ὅπου παλιὰ στεγάζονταν τὰ ὀρφανὰ τῶν Ἑλλήνων, γιατί εὐτυχῶς, ἔχουν ἀρχίσει ἐργασίες γιὰ τὴν συντήρηση καὶ τὴν...

Περισσότερα

Κοίμησις τῆς Θεοτόκου Πριγκήπου

Στὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς Χώρας τῆς Πριγκήπου, ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου λίγο θυμίζει τὸν ναὸ ποὺ εἶχε χτιστεῖ γύρω στὰ 1735, κοντὰ στὸ Μεζάρι, τὸ παλαιὸ νεκροταφεῖο. Ἡ ἐκκλησία καὶ τὰ κελιὰ ποὺ τὴν περιέβαλαν ἀνακαινίσθηκαν τὸ 1793, τὸ 1871 ὅμως, χρονιὰ ποὺ πραγματοποιήθηκαν τὰ μεγάλα ἔργα ἐπιχωματώσεων τῆς ἀκτῆς,...

Περισσότερα

Ἅγιος Δημήτριος – Μητρόπολις Πριγκήπου

Τὰ Πριγκηπόννησα, αἱ Πριγκήπιοι νῆσοι τῶν Βυζαντινῶν, Δημόνησοι τῶν ἀρχαίων, εἶναι ἐννέα, μόνον τὰ τέσσερα ὅμως, ἡ Πρώτη, ἡ Ἀντιγόνη, ἡ Χάλκη καὶ ἡ Πρίγκηπος, ἦσαν κατοικημένα. Ἡ Πρίγκηπος ὑπῆρξε τόπος ἐξορίας τῶν Βυζαντινῶν «δυνατῶν». Ἀνάμεσά τους ὁ ἐπίσκοπος τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας Ναρσῆς, ἡ Εἰρήνη ἡ Ἀθηναία, ἡ αὐτοκράτειρα Ζωὴ...

Περισσότερα

Ἁγία Παρασκευὴ Μπέϊκοζ

Χωριὸ μὲ πλούσια βλάστηση, τρεχούμενα νερὰ καὶ δασωμένες πλαγιές, τὸ Μπέϊκοζ εἶχε στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα, ὅπως γράφει ὁ Σκαρλᾶτος Βυζάντιος, λιγοστοὺς κατοίκους, κυρίως Ὀθωμανούς, Ἀρμενίους καὶ τριάντα περίπου ἑλληνικὲς οἰκογένειες. Τὸ 1907, ὡστόσο, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν ἔχει τριπλασιαστεῖ, γιατί ἔχουν προστεθεῖ καὶ οἱ ἠπειρωτικῆς καταγωγῆς οἰκογένειες...

Περισσότερα