Ἅγιος Ἰωάννης Καλαμισίου

Σὲ μιὰν ἐρημική σήμερα περιοχή, ἀνάμεσα στὸ Φαναράκι καὶ στὸ Μόδι, στὰ Καλαμίσια, στὸ κέντρο περίπου τοῦ κόλπου ποὺ σχηματίζεται – τοῦ κόλπου τοῦ Εὐτροπίου τῆς ἀρχαιότητας-, πάνω στὸν παραλιακὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὰ καινούργια πολυτελὴ θέρετρα, βρίσκεται ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Κατὰ τὸν Β. Δ. Σταυρίδη, ὁ ναὸς εἶναι χτισμένος πάνω στὰ θεμέλια ἀρχαίου βυζαντινοῦ ναοῦ, ποὺ σῳζόταν μέχρι καὶ τὸ 1555.
Ἡ οἰκοδόμηση τοῦ νεωτέρου κτίσματος ἄρχισε τὸ 1875 καὶ ἡ ἐκκλησία ἐγκαινιάσθηκε ἀπὸ τὸν Καλλίνικο Χαλκηδόνος τὸ 1876.
Στὸν νάρθηκα τοῦ ναοῦ ὑπάρχει ἁγιασματάρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, μὲ ὡραῖες ἀνάγλυφες διακοσμήσεις καὶ τὴν καρκινικὴ ἐπιγραφή, Νῖψον ἀνομήματα μὴ μόναν ὄψιν.

Ἰσμήνη Καπάνταη
Ἐκκλησίες στὴν Κωνσταντινούπολη
Νικόλαος Γκίνης – Κωνσταντῖνος Στράτος