Ἁγία Τριάδα

Ἐνῷ ἡ Ἁγία Εὐφημία βρίσκεται στὸ κέντρο τῆς παλιᾶς ἀγορᾶς τῆς Χαλκηδόνας, ἡ Ἁγία Τριάδα εἶναι χτισμένη στὶς καινούργιες συνοικίες ποὺ δημιουργήθηκαν ὅταν τὸ προάστιο μὲ τὴν προσέλευση νέων κατοίκων, ἐπεκτάθηκε.
Ὁ σημερινὸς ἐπιβλητικός, καλλιμάρμαρος ναὸς ἀντικατέστησε ἕναν ξύλινο, προϋπάρχοντα ναΐσκο, ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ ὁποίου ἐτέθη ἐπὶ Καλλινίκου Χαλκηδόνος τὸ 1887.
Τὸ ἔργο ὁλοκληρώθηκε ὑστέρα ἀπὸ δεκαοκτὼ χρόνια, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Χαλκηδόνος, μετέπειτα Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γερμανοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ ἐτέλεσε τὰ ἐγκαίνια στὶς 10 Ἀπριλίου 1905.
Στὸν περίβολο τοῦ ναοῦ βρίσκεται καὶ ὁ τάφος τοῦ Πατριάρχου (1913-1918).
Κι ἐδῶ ὁ μεγάλος ἐχθρός, ἡ ὑγρασία, καταστρέφει τὶς τοιχογραφίες.

Ἰσμήνη Καπάνταη
Ἐκκλησίες στὴν Κωνσταντινούπολη
Νικόλαος Γκίνης – Κωνσταντῖνος Στράτος