Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (30/08/2006).

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι κατά τήν σημερινήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐξελέγη παμψηφεί Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναῖος.

Κατά τήν αὐτήν συνεδρίαν ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ ἐκλογή Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοὐντεῦθεν διεξάγηται ἐκ τριπροσώπου καταρτιζομένου κατά τήν κανονικήν ἐκκλησιαστικήν ἀκρίβειαν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 30ῇ Αὐγούστου 2006
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας