Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐπί τῇ ἀνασυγκροτήσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (01.03.2012).

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.03.2012 – 31.08.2012, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν:

Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου
Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου
Σύμης κ. Χρυσοστόμου
Μιλήτου κ. Ἀποστόλου
Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου
Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος
Σεβαστείας κ. Δημητρίου
Πιττσβούργου κ. Σάββα
Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου
Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκταρίου
Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου
Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Μαρτίου 2012

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου