Τιτουλάριοι Μητροπολίτες - Αρχιεπίσκοποι του Οικουμενικού Θρόνου

Διοκλείας κ. Κάλλιστος......................................................06.06.1982

Ιεραπόλεως κ. Αντώνιος....................................................06.10.1985

Φιλομηλίου κ. Ηλίας..........................................................12.05.2002

Νύσσης κ. Γρηγόριος..........................................................27.11.2012

Ασπένδου κ. Ιερεμίας..........................................................19.09.1993

Παμφίλου κ. Δανιήλ............................................................10.05.2008

Τελμησσού κ. Ιώβ................................................................30.11.2013