Τιτουλάριοι Μητροπολίτες - Αρχιεπίσκοποι του Οικουμενικού Θρόνου

Ιεραπόλεως κ. Αντώνιος....................................................06.10.1985

Νύσσης κ. Γρηγόριος..........................................................27.11.2012

Ασπένδου κ. Ιερεμίας..........................................................19.09.1993

Παμφίλου κ. Δανιήλ............................................................10.05.2008