Παμμέγιστοι Ταξιάρχες Σωσθενίου

Στὴν Στένη, τὸ ἀρχαῖο Σωσθένιο, γράφει ἡ Μαριάννα Κορομηλᾶ, «οἱ Ἀργοναῦτες εἶχαν ἱδρύσει ἐδῶ ἱερὸ στὸν Δία τὸν Σωσθένιο, ἢ σὲ κάποιον ἀγαθὸ φτερωτὸ δαίμονα, ποὺ τοὺς εἶχε βοηθήσει νὰ νικήσουν τοὺς ἐπιθετικοὺς γηγενεῖς. Πάνω στὸ ἀρχαῖο ἱερὸ χτίστηκε τὸν 5ο ἢ 6ο αἰώνα ἡ περίφημη Μονὴ τοῦ Ἁγίου Μιχαὴλ ἐν τῷ Σωσθενίῳ.
Ὁ Ἀρχάγγελος καὶ Ταξιάρχης τῶν φτερωτῶν ταγμάτων ἀντικατέστησε τὴν λατρεία τῆς ἀρχαίας φτερωτῆς καὶ ἀγαθοποιοῦ δυνάμεως, καὶ ἡ φήμη τοῦ θαυματουργοῦ Μιχαήλ, μετὰ τὸ προσκύνημα ποὺ ἔκανε ἐδῶ ὁ αὐτοκράτορας Ἀναστάσιος τὸ 515, ἁπλώθηκε σὲ ὅλη τὴν Αὐτοκρατορία». Λιμάνι ἀσφαλὲς καὶ ἕδρα τῆς «Ἀνώνυμης Ὀθωμανικῆς Ἑταιρείας» ποὺ διαχειριζόταν τὶς ἀποβάθρες καὶ τὶς ἀποθῆκες του Ἄνω Βοσπόρου, εἶχε μετατραπεῖ, γιὰ ἕνα διάστημα, σὲ ναυπηγεῖο – ἐπισκευαστήριο πλοίων. Σήμερα, τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἰσχύει. Ἡ Στένη (Ἰστίνιε) εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἥσυχο προάστιο.
Ὁ ναὸς τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, κτίσμα τοῦ 1820, συνέχεια στὶς μέρες μας, αὐτοῦ τοῦ ἔνδοξου παρελθόντος, μὲ τὸ σιδερένιο καμπαναριὸ καὶ τὸν ξύλινο πρόναο, χρειάζεται συντήρηση.

Ἰσμήνη Καπάνταη
Ἐκκλησίες στὴν Κωνσταντινούπολη
Νικόλαος Γκίνης – Κωνσταντῖνος Στράτος