Ἅγιος Νικόλαος Νεοχωρίου

Ὄμορφη ἐκκλησία καὶ σὲ καλὴ κατάσταση, ὁ Ἅγιος Νικόλαος Νεοχωρίου (Γενίκιοϊ) εἶναι κτίσμα τοῦ 1818. Ὁ Μήλλας ἀναφέρει ὅτι τὸ Νηχώρι συνοικίσθηκε στὰ χρόνια τοῦ Σουλεϊμάν Α´ τοῦ Μεγαλοπρεποῦς. Οἱ κάτοικοι, ἄνθρωποι τῆς θάλασσας, ψαράδες, ναυτικοί, καραβοκύρηδες, ξεχώριζαν «ὡς οἱ πλέον ἐπιτήδειοι τῶν κωπηλατῶν τοῦ Καταστένου».
Ἀργότερα ἔρχονται Ἠπειρῶτες. Ἔτσι ἐξηγοῦνται οἱ ἑκατὸν ὀγδόντα φοῦρνοι ποὺ λειτουργοῦσαν παλιὰ στὸ Νηχώρι. Τὰ πλοῖα ποὺ κατέβαιναν ἢ ἀνέβαιναν, ἀπὸ καὶ πρὸς τὴν Μαύρη θάλασσα, σταματοῦσαν ἐδῶ γιὰ τὶς προμήθειές τους σὲ παξιμάδια καὶ γαλέτα.
Ὁ ἐξωνάρθηκας τοῦ ναοῦ εἶναι καμαρωτὸς καὶ μὲς στὸ περιβόλι, ὅπου βασιλεύει γαλήνη καὶ ἐπικρατεῖ ἠρεμία, ὑπάρχουν οἱ τάφοι δύο μελῶν τῆς μεγάλης θρακιώτικης οἰκογένειας ποὺ ἀνέδειξε σημαντικὲς προσωπικότητες τῆς Ὑψηλῆς Πύλης, τῶν Ἀλεξάνδρου καὶ Στεφάνου Καραθεοδωρῆ.
Στὸ Νηχώρι ὑπῆρχαν ἐννέα ἁγιάσματα.

Ἰσμήνη Καπάνταη
Ἐκκλησίες στὴν Κωνσταντινούπολη
Νικόλαος Γκίνης – Κωνσταντῖνος Στράτος