Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη Σταυροδρομίου

Τὸν ναὸ τῶν Ἅγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης συντήρησε καὶ ἀποκατέστησε ἡ Ἐμπορικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, καὶ τὰ ἐγκαίνια ἔγιναν στὶς 21 Μαΐου 1999.
Μεγάλη ἐκκλησία καὶ τούτη καὶ πλούσια, κτίσθηκε τὸ 1861, τὰ δὲ «θυρανοίξια» ἔγιναν στὶς 9 Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου ἔτους.
Τὸ ἁγίασμα τοῦ ναοῦ βρίσκεται στὸ Κασὶμ Πασᾶ μέσα σὲ λαχανόκηπο ποὺ ἀνῆκε σὲ ἰδιῶτες. Ὁ Γεδεὼν ἀναφέρει ὅτι πανηγύριζε στὶς 26 Ἰουλίου. Τὴν ἡμέρα τῆς πανήγυρης ἐνοριακὸς ἱερέας εὐλογοῦσε τοὺς ἐπισκέπτες. Σήμερα τὰ κλειδιὰ τοῦ ἁγιάσματος κρατᾶ ἕνας μουσουλμάνος γείτονας, ὁ ὁποῖος καὶ ἐξυπηρετεῖ τοὺς προσκυνητές.

Ἰσμήνη Καπάνταη
Ἐκκλησίες στὴν Κωνσταντινούπολη
Νικόλαος Γκίνης – Κωνσταντῖνος Στράτος