Ἁγία Βαρβάρα – Νεκροταφεῖο Χάλκης

Σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα, τὸ νεκροταφεῖο τῆς Χάλκης καὶ τὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ποὺ θυμίζει ἀρχαῖο ναΐσκο, παρὰ τὴν ὅποια ἐγκατάλειψη, ἀποτελοῦν στοιχεῖα σημαντικὰ γιὰ τὸν μελετητὴ τῆς ἱστορίας τῶν ῥωμαίικων κοινοτήτων.

Ἰσμήνη Καπάνταη
Ἐκκλησίες στὴν Κωνσταντινούπολη
Νικόλαος Γκίνης – Κωνσταντῖνος Στράτος