Ἁγία Παρασκευὴ Μπέϊκοζ

Χωριὸ μὲ πλούσια βλάστηση, τρεχούμενα νερὰ καὶ δασωμένες πλαγιές, τὸ Μπέϊκοζ εἶχε στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα, ὅπως γράφει ὁ Σκαρλᾶτος Βυζάντιος, λιγοστοὺς κατοίκους, κυρίως Ὀθωμανούς, Ἀρμενίους καὶ τριάντα περίπου ἑλληνικὲς οἰκογένειες.
Τὸ 1907, ὡστόσο, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν ἔχει τριπλασιαστεῖ, γιατί ἔχουν προστεθεῖ καὶ οἱ ἠπειρωτικῆς καταγωγῆς οἰκογένειες τῶν ἐργαζομένων στὰ ὀκτὼ ἀσβεστορυχεῖα τῆς περιοχῆς, τὰ ὁποῖα ἦσαν πλὴν ἑνός, ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας.
Ὁ ναὸς ἀνοικοδομήθηκε ἀπὸ τὸν ἀρχιμανδρίτη Ἄνθιμο τὸ 1852.
Τὸ ἁγίασμα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στεγάζεται σὲ ἰδιαίτερο παρεκκλήσι μέσα στὸν αὐλόγυρο. Ἡ ἐκκλησία χρειάζεται συντήρηση.

Ἰσμήνη Καπάνταη
Ἐκκλησίες στὴν Κωνσταντινούπολη
Νικόλαος Γκίνης – Κωνσταντῖνος Στράτος