Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ Μπαλουκλὶ

Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ φημισμένα ἁγιαστικὰ κέντρα τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ στὸ Μπαλουκλί, ποὺ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὰ χερσαία τείχη, δυτικὰ τῆς Πόλης. Γιὰ τὴν καταγωγὴ τοῦ ἱεροῦ ἔρχονται ἀπὸ τὰ βάθη τῆς παράδοσης δύο ἐκδοχές: α) Ἡ πρώτη τοποθετεῖται στὶς ἀρχὲς τοῦ 6ου αἰ. καὶ ἀναφέρεται στὸν...

Περισσότερα

Κοίμησις Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου

Ἀφοῦ περάσει κανεὶς πρῶτα ἀπὸ τὸ Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου (τὸ μοναστηριακὸ συγκρότημα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου) ὅπου εἶναι θαμμένοι πατριάρχες τῶν Ἱεροσολύμων καθὼς καὶ μέλη τῆς οἰκογενείας Βεγλερῆ, συνεχίζει πρὸς τὴν ἐπόμενη ἐνορία, τὴν Κουμαριώτισσα. Στοὺς δρόμους μὲ τὰ ὡραῖα ξύλινα σπίτια, παράθυρα στὰ ἰσόγεια εἶναι ἀνοιχτά. Κυρίες ἡλικιωμένες, μὲ...

Περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Νεοχωρίου

Ὄμορφη ἐκκλησία καὶ σὲ καλὴ κατάσταση, ὁ Ἅγιος Νικόλαος Νεοχωρίου (Γενίκιοϊ) εἶναι κτίσμα τοῦ 1818. Ὁ Μήλλας ἀναφέρει ὅτι τὸ Νηχώρι συνοικίσθηκε στὰ χρόνια τοῦ Σουλεϊμάν Α´ τοῦ Μεγαλοπρεποῦς. Οἱ κάτοικοι, ἄνθρωποι τῆς θάλασσας, ψαράδες, ναυτικοί, καραβοκύρηδες, ξεχώριζαν «ὡς οἱ πλέον ἐπιτήδειοι τῶν κωπηλατῶν τοῦ Καταστένου». Ἀργότερα ἔρχονται Ἠπειρῶτες. Ἔτσι...

Περισσότερα

Παμμέγιστοι Ταξιάρχες Σωσθενίου

Στὴν Στένη, τὸ ἀρχαῖο Σωσθένιο, γράφει ἡ Μαριάννα Κορομηλᾶ, «οἱ Ἀργοναῦτες εἶχαν ἱδρύσει ἐδῶ ἱερὸ στὸν Δία τὸν Σωσθένιο, ἢ σὲ κάποιον ἀγαθὸ φτερωτὸ δαίμονα, ποὺ τοὺς εἶχε βοηθήσει νὰ νικήσουν τοὺς ἐπιθετικοὺς γηγενεῖς. Πάνω στὸ ἀρχαῖο ἱερὸ χτίστηκε τὸν 5ο ἢ 6ο αἰώνα ἡ περίφημη Μονὴ τοῦ Ἁγίου Μιχαὴλ...

Περισσότερα

Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου Βαφεοχωρίου

Σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ Μπεμπέκι, πάνω σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ στενὰ σημεῖα τοῦ Βοσπόρου, τὸ Βαφεοχώρι (Μπογιατζήκιοϊ) ἦταν, πρὶν ἀπὸ μερικὰ ἀκόμη χρόνια, ἕνας μικρὸς ῥωμαίικος οἰκισμός. Τὸ οἰκοδομικὸ συγκρότημα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ χτίσθηκε τὸ 1834 καὶ ἀνακαινίσθηκε τὸ 1925. Μὲ δεδομένο ὅτι ἡ παλιὰ κοινότητα συγκροτεῖται ἀπὸ ἀνθρώπους,...

Περισσότερα

Ἅγιος Χαράλαμπος Βεβεκίου

Μπεμπέκι. Δέντρα ὑπερύψηλα ποὺ οἱ κορυφές τους χάνονται στὸν οὐρανό, ὀρτανσίες ἀνθισμένες, νερὰ γλυκὰ καὶ λίγο παρακάτω ἡ θάλασσα. Μιὰ βλάστηση ὀργιαστική, θαρρεῖς πὼς ὅποιος σπόρος πέσει σ᾽ ἐτούτη τὴν εὐλογημένη γῆ, φυτρώνει. Τὸ ξακουστὸ αὐτὸ κοσμοπολίτικο προάστιο τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰώνα μας, μὲ τὰ κομψὰ ξύλινα ἀρχοντικά, ποὺ στὰ...

Περισσότερα

Προφήτης Ἠλίας Μεγάλου Ρεύματος (Νεκροταφειακός)

Τὸ ἁγίασμα τοῦ προφήτη Ἠλία βρίσκεται ἐπάνω σὲ μαγευτικὴ τοποθεσία. Ὡραία λόγια ἔγραψε γιὰ τὸ γραφικὸ αὐτὸ τοπίο ὁ ἡμέτερος Σκ. Βυζάντιος. Στὶς μέρες του, ἐπειδὴ ὁ παραλιακὸς δρόμος ἦταν ἀνώμαλος, τὸ μόνο μέρος περιπάτου, καθὼς λέγει, ἦταν ἡ κορυφὴ τοῦ προφήτη Ἠλία. Καὶ πρὶν ἀπ᾽ αὐτὸν ὁ Ἀλέξανδρος Timon...

Περισσότερα

Παμμέγιστοι Ταξιάρχες Μεγάλου Ρεύματος – Ἀρναούτκιοϊ

Ὡς πρῶτος χριστιανικὸς ναὸς τοῦ Μεγάλου Ῥεύματος ἀναφέρεται γενικὰ καὶ ἀόριστα μὲν ἀπὸ τὸν ἱστορικὸ Εὐσέβιο ἀπὸ τὴν Καισαρεία τῆς Παλαιστίνης, συγκεκριμένα δὲ ἀπὸ τὸν Ἑρμεία τὸν Σῳζόμενο ὁ ὁποῖος πέθανε γύρω στὰ μέσα τοῦ πέμπτου αἰώνα. Ὁ Εὐσέβιος πέθανε τὸ 340. Καὶ οἱ δύο ὡς ἱδρυτὴ τοῦ ναοῦ ἀναφέρουν...

Περισσότερα

Ἅγιος Δημήτριος Ξηροκρήνης – Κουρούτσεσμε

Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ μαγευτικὲς γωνίες τοῦ Βοσπόρου, ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ξηροκρήνης, χτισμένος πάνω στὰ ἐρείπια ἀρχαίου ἱεροῦ τῆς Δήμητρας ἢ ἴσως καὶ τῆς Ἴσιδος, χρονολογεῖται στὰ μέσα τοῦ 15ου αἰώνα. Ἡ ἐκκλησία, μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου κατέῤῥευσε καὶ ὑπάρχει μιὰ παράδοση ποὺ λέει ὅτι στὰ...

Περισσότερα

Ἅγιος Φωκᾶς Μεσαχώρου – Ὀρτάκιοϊ

Μεσάχωρο. Χῶρος ἱστορικός. Ἐδῶ εἶναι ποὺ εἶχε χτίσει τὴν περίφημη Μονὴ τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ ὁ Βασίλειος ὁ Μακεδών, μονὴ ποὺ κατεδαφίστηκε στὰ χρόνια τῆς Ἁλώσεως γιὰ νὰ πάρῃ τὴν θέση της τὸ φοβερὸ φρούριο τῆς Λαιμοκοπίας, τὸ Ῥούμελι Χισάρ. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ εἶναι κτίσμα τοῦ 1856, ἡ πρώτη...

Περισσότερα

Γενέθλιόν της Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου-Μπεσίκτας

Ἀφήνοντας τὴν ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως, στὸν δρόμο πρὸς τὸ Μεσάχωρο, θὰ συναντήσουμε μιὰν ἄλλη ἐκκλησία, μικρὴ καὶ ταπεινὴ μὲ ἱστορία, ὡστόσο, ἐνδιαφέρουσα. Φαίνεται ὅτι στὰ παλιὰ χρόνια ἐδῶ ἐκκλησιάζονταν οἱ «κατεργάροι», οἱ δοῦλοι δηλαδὴ ποὺ ἐργάζονταν στὸν Ναύσταθμο καὶ ποὺ κωπηλατοῦσαν δεμένοι στοὺς πάγκους τῶν πλοίων. Ἐκεῖ πρέπει νὰ ἀναζητηθῇ...

Περισσότερα

Κοίμησις τῆς Θεοτόκου Διπλοκιονίου – Μπεσίκτας

Στὴν Πόλη, ὅπου καὶ ἂν βρίσκεται κανείς, ἔχει τὴν αἴσθηση τῆς θάλασσας ποὺ ὅλα τὰ ἀγκαλιάζει. Ἡ Θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ, ὁ Κεράτιος, ὁ Βόσπορος ποὺ φιδογυρίζει, κόλποι, κολπίσκοι, μικρὰ ἀκρωτήρια, δέντρα τεράστια, πανύψηλα δέντρα - αὐτὰ ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν θρακικὴ γῆ - θάμνοι καὶ ὀρτανσίες παντοῦ, καὶ γύρω τους τὸ...

Περισσότερα