Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη Σταυροδρομίου

Τὸν ναὸ τῶν Ἅγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης συντήρησε καὶ ἀποκατέστησε ἡ Ἐμπορικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, καὶ τὰ ἐγκαίνια ἔγιναν στὶς 21 Μαΐου 1999. Μεγάλη ἐκκλησία καὶ τούτη καὶ πλούσια, κτίσθηκε τὸ 1861, τὰ δὲ «θυρανοίξια» ἔγιναν στὶς 9 Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου ἔτους. Τὸ ἁγίασμα τοῦ ναοῦ βρίσκεται στὸ Κασὶμ Πασᾶ...

Περισσότερα

Ἁγία Τριάδα Ταξείμ

Τὸ Πέραν, μὲ τὰ λαμπρὰ μέγαρα ποὺ στεγάζουν τὶς ξένες πρεσβεῖες, τὰ ἀρχοντικὰ καὶ τὰ παλάτια, ὅπου κατοικοῦν οἱ πλούσιοι Ῥωμιοί, ἀκμάζει. Μετὰ τὴν ἵδρυση τῆς ἐκκλησίας τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἀκολουθεῖ ἡ ἵδρυση μιᾶς ἄλλης, τῆς μεγαλύτερης ἐν ἐνεργείᾳ καὶ πιὸ «προκλητικῆς» ἀπὸ ὅλες τὶς ἐκκλησίες στὴν Πόλη. Πρόκειται...

Περισσότερα

Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου

Στὸ πιὸ κεντρικὸ σημεῖο τῆς λεγόμενης εὐρωπαϊκῆς Πόλης, τὸ μέρος ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε ὡς Πέραν, στὸ Σταυροδρόμι, ὁ ναὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ συγκρότημα - γραφεία, κατοικίες ἱερέων, αἴθουσες, ἐντευκτήρια - ποὺ τὸν περιβάλλει, καλύπτει ἕνα ὁλόκληρο οἰκοδομικὸ τετράγωνο. Ἀπὸ τὴν ἔξω πλευρὰ τοῦ περιβόλου, μεσοτοιχία μὲ...

Περισσότερα