Ἁγία Παρασκευὴ Μπέϊκοζ

Χωριὸ μὲ πλούσια βλάστηση, τρεχούμενα νερὰ καὶ δασωμένες πλαγιές, τὸ Μπέϊκοζ εἶχε στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα, ὅπως γράφει ὁ Σκαρλᾶτος Βυζάντιος, λιγοστοὺς κατοίκους, κυρίως Ὀθωμανούς, Ἀρμενίους καὶ τριάντα περίπου ἑλληνικὲς οἰκογένειες. Τὸ 1907, ὡστόσο, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν ἔχει τριπλασιαστεῖ, γιατί ἔχουν προστεθεῖ καὶ οἱ ἠπειρωτικῆς καταγωγῆς οἰκογένειες...

Περισσότερα

Μεταμόρφωσις Κανδυλλί

Σὲ μιὰ περιοχὴ ποὺ φημιζόταν γιὰ τὸ καλό της κλῖμα, ψηλὰ στὸν λόφο, μὲ θέα πρὸς τὴν θάλασσα, ἀνάμεσα σὲ πεῦκα, σκίνα καὶ κουμαριές, ἡ ἐκκλησία τῆς Μεταμορφώσεως στὸ Κανδυλλὶ οἰκοδομήθηκε τὸ 1850. Πυρκαγιὰ τὸ 1905 ἀποτέφρωσε τὸν ναὸ καθὼς καὶ τὸ ἐντὸς τοῦ περιβόλου σχολεῖο. Τὸ 1909, δαπάναις τῶν...

Περισσότερα

Ἅγιος Γεώργιος Τσεγκέλκιοϊ

Εἶναι τόσο στενὰ δεμένος ὁ Χριστιανισμὸς μὲ τὸν ἀρχαῖο καὶ τὸν Βυζαντινὸ κόσμο, ὥστε λίγο νὰ ψάξῃ κανεὶς βρίσκει ἀξεδιάλυτα ἑνωμένες τὶς ρίζες τους. Τοῦτο τὸ παράξενο σὲ σχῆμα γιὰ Ναὸ κτίσμα στάθηκε κάποτε ὡς ὁ περίφημος ναὸς τῆς Θεοτόκου τῆς μονῆς τῶν Μετανοούντων. Καὶ μὲ τὴ σειρᾶ του ὁ...

Περισσότερα

Ἅγιος Παντελεήμων Κουζκουντζουκίου

Ἡ κεντρικὴ εἴσοδος στὸν αὐλόγυρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συγκροτήματος τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος βρίσκεται στὴν βάση τοῦ καμπαναριοῦ, ποὺ εἶναι «ἔργον τοῦ Μιχαὴλ Ἠλιοῦ διὰ δαπάνης τῆς κοινότητος Κουζκουντζουκίου, 1911». Ὁ ἐπισκέπτης θὰ πρέπει νὰ περάσῃ κάτω ἀπὸ τὸ κωδωνοστάσιο γιὰ νὰ ἀντικρίσῃ ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα περιβόλια ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ...

Περισσότερα

Προφήτης Ἠλίας Χρυσουπόλεως

Χρυσούπολις, Σκουτάρι, Οὔσκουνταρ. Πολλὰ τὰ τοπωνύμια πολλὲς καὶ οἱ ἐτυμολογίες. Τὸ Χρυσούπολις ἀποδίδεται στὸ ὅτι σύμφωνα μὲ τὸν μύθο, πρῶτος οἰκιστὴς ἦταν ὁ Χρῦσος, ὁ γιὸς τοῦ Ἀγαμέμνονα καὶ τῆς Χρυσηΐδας, ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἐκδοχὴ πὼς ὀνομάστηκε ἔτσι γιατί ἦταν ὁ τόπος συγκέντρωσης τῶν φόρων. Ἡ ὀνομασία Σκουτάρι παραπέμπει...

Περισσότερα

Ἅγιος Ἰωάννης Καλαμισίου

Σὲ μιὰν ἐρημική σήμερα περιοχή, ἀνάμεσα στὸ Φαναράκι καὶ στὸ Μόδι, στὰ Καλαμίσια, στὸ κέντρο περίπου τοῦ κόλπου ποὺ σχηματίζεται - τοῦ κόλπου τοῦ Εὐτροπίου τῆς ἀρχαιότητας-, πάνω στὸν παραλιακὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὰ καινούργια πολυτελὴ θέρετρα, βρίσκεται ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Κατὰ τὸν Β. Δ. Σταυρίδη,...

Περισσότερα

Ἁγία Τριάδα

Ἐνῷ ἡ Ἁγία Εὐφημία βρίσκεται στὸ κέντρο τῆς παλιᾶς ἀγορᾶς τῆς Χαλκηδόνας, ἡ Ἁγία Τριάδα εἶναι χτισμένη στὶς καινούργιες συνοικίες ποὺ δημιουργήθηκαν ὅταν τὸ προάστιο μὲ τὴν προσέλευση νέων κατοίκων, ἐπεκτάθηκε. Ὁ σημερινὸς ἐπιβλητικός, καλλιμάρμαρος ναὸς ἀντικατέστησε ἕναν ξύλινο, προϋπάρχοντα ναΐσκο, ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ ὁποίου ἐτέθη ἐπὶ Καλλινίκου Χαλκηδόνος...

Περισσότερα

Ἁγία Εὐφημία

Στὴν ἀσιατικὴ παραλία τοῦ Βοσπόρου, ἡ ἀρχαιότατη Χαλκηδὼν τῶν Μεγαρέων, προέκταση τῆς βυζαντινῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἶναι σήμερα ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πολυάνθρωπα προάστια τῆς Πόλης καὶ ἕδρα τῆς ὁμώνυμης Μητροπόλεως. Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Εὐφημίας δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὸν περίλαμπρο ναὸ ποὺ εἶχε χτίσει, πάνω στὸν τάφο τῆς Ἁγίας,...

Περισσότερα