Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ὡρολόγιον τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ. (2010)

28 Μαρτίου, Κυριακή τῶν Βαΐων:
Πρωΐα: Θ. Λειτουργία Ἱ. Χρυσοστόμου
08.00

Ἑσπέρας: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
18.00

29 Μαρτίου, Μεγάλη Δευτέρα:
Πρωΐα: Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων
08.00

Ἑσπέρας: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
18.00

30 Μαρτίου, Μεγάλη Τρίτη:
Πρωΐα: Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων
08.00

Ἑσπέρας : Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
17.30

31 Μαρτίου, Μεγάλη Τετάρτη:
Πρωΐα: Θ.Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων
08.00

Ἑσπέρας: Μικρόν Ἀπόδειπνον – Ἱερόν Εὐχέλαιον
15.00

1 Ἀπριλίου, Μεγάλη Πέμπτη:
Πρωΐα: Ἀκολουθία Ὄρθρου, Ἑσπερινοῦ. Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
08.00

Ἑσπέρας: Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν
17.30

2 Ἀπριλίου, Μεγάλη Παρασκευή:
Πρωΐα: Ἀκολουθία τῶν Μ. Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ
08.00

Ἑσπέρας: Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου
18.00

3 Ἀπριλίου, Μέγα Σάββατον:
Πρωΐα: Ἑσπερινός. Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
09.00

4 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:
Ἔναρξις Παννυχίδος
23.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ
Πατριαρχική καί Συνοδική Θ. Λειτουργία

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
10.00

5 Ἀπριλίου, Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου:
Θ. Λειτουργία Ἱ. Χρυσοστόμου
08.30

6 Ἀπριλίου, Τρίτη τῆς Διακαινησίμου:
Θ. Λειτουργία Ἱ. Χρυσοστόμου
08.00