Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἐγέννηθη εἰς τό χωρίον Λάμπου Μύλοι τῆς Λέσβου τήν 11ην Νοεμβρίου 1963. Τυγχάνει ἀπόφοιτος τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διηκόνησεν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Μυτιλήνης ἐπί 22 συναπτά ἔτη. Τό ἔτος 2001 ἔλαβε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ...

Περισσότερα

Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος

A native of Chicago born to first-generation Greek-Americans, Merope (nee Kossivas) and the late Christ J. Kantzavelos, Bishop Demetrios (Kantzavelos) of Mokissos grew up as an active participant in the life of the city’s historic Assumption Greek Orthodox Community located at 601 S. Central Avenue. He went on to attend...

Περισσότερα

Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος (Παρόπουλος), ἒγγονος μεταναστῶν ἀπό τόν Πόντον εἰς τήν σημερινήν σύγχρονον Τουρκίαν, ἐγεννήθη εἰς Νέαν Ἰερσέην τήν 15ην Ἰανουαρίου 1953. Κατόπιν συμπληρώσεως τῶν ἐγκυκλίων αὐτοῦ σπουδῶν ἐνεγράφη εἰς Κολλέγιον ἀνωτάτης ἐκμαθήσεως ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπέκτησε πτυχίον λογιστικῶν, καί ἐν συνεχείᾳ ἐνεγράφη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν...

Περισσότερα

Φιλομηλίου κ. Ἠλίας

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ἠλίας (Katre) ἐγεννήθη εἰς Sault Ste Marie, Michigan εἰς ΗΠΑ, ἐκ γονέων Ἀλβανικῆς καταγωγῆς. Τὴν ἱερὰν ἐπιστήμην ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ἀποφοιτήσας τῷ 1973. Ὑπηρέτησεν ὡς ἐπιμελητὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (1983-1988). Τῷ 1988 ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ...

Περισσότερα

Ἀριανζοῦ κ. Bαρθολομαῖος

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ Bαρθολομαῖος (κατὰ κόσμον Ἰωάννης) Kεσίδης ἐγεννήθη τῇ 12ῃ Aὐγούστου 1968 ἐν Kαστορίᾳ Δ. Mακεδονίας. Tὰς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδὰς ἐπεράτωσεν ἐν Kαστορίᾳ. Ἐσπούδασε χημείαν εἰς τὸ Tμῆμα Xημείας τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Bόννης καὶ θεολογίαν εἰς τὸ Tμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Kοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ...

Περισσότερα

Edmonton κ. Ἱλαρίων

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Edmonton κ. Ἱλαρίων (κατὰ κόσμον Roman Rudnyk) ἐγεννήθη εἰς τὴν Οὐκρανίαν τὸ ἔτος 1972. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς εἰσήχθη εἰς τὸ δεύτερον ἔτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Κιέβου καὶ ἔλαβε τὸ πτυχίον τὸ 1992. Εἰς τὰ τέλη τοῦ ἰδίου ἔτους καὶ κατόπιν συστάσεως τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σκοπέλου...

Περισσότερα

Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος (Θεοχάρους), ἐγεννήθη στο 1943 στό Μαραθόβουνο τῆς Κύπρου καί ἐφοίτησε στή Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν. Χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος τό 1969 ἀπό τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων Ἀθηναγόρα Κοκκινάκη. Ὡς Ἱερέας καί Ἐπίσκοπος ὑπηρέτησε καί συνεχίζει νά ὑπηρετεῖ ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας....

Περισσότερα

Δορυλαίου κ. Νίκανδρος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου Νίκανδρος (κατὰ κόσμον Νικόλαος) Παλυβὸς ἐγεννήθη ἐν Στύροις Καρυστίας τὸ ἔτος 1947. Ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λαβὼν τὸ πτυχίον τὸ 1974. Παρηκολούθησεν ἐπὶ τριετίαν μαθήματα εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὸ 1969, Πρεσβύτερος δὲ...

Περισσότερα

Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ γεννήθηκε τὸ 1949 στὴν Ἀθήνα καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν γυμνασιακῶν του σπουδῶν στὸ Χαλάνδρι Ἀττικῆς καὶ μετὰ τὴν στρατιωτική του θητεία, φοίτησε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στὴ συνέχεια ἔκανε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ τμῆμα Πρακτικῆς Θεολογίας τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου. Χειροτονήθηκε Διάκονος τὸ...

Περισσότερα

Λεύκης κ. Εὐμένιος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος (κατὰ κόσμον Γεώργιος Πέτρου Ταμιωλάκης) ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Ἅγιος Χαράλαμπος Λασιθίου Κρήτης τὸ 1945. Μετὰ τὰς ἐγκυκλίους καὶ γυμνασιακὰς σπουδὰς εἰς τὴν γενέτειράν του ἐνεγράφη τὸ 1972 εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Ἀθηνῶν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ 1976. Τὸ 1959 εἰσῆλθε ὡς δόκιμος Μοναχὸς...

Περισσότερα

Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Ἀναγνωστόπουλος Παναγιώτης τοῦ Νικολάου καί τῆς Σταυρούλας), ἐγεννήθη ἐν Ἀναγεννήσει τοῦ Νομοῦ Σερρῶν τό ἔτος 1933. Τό ἔτος 1950 μετέβη καί ἐκάρη Μοναχός εἰς Ἅγιον Ὄρος. Μετά τήν ἀποφοίτησίν του ἐκ τῆς Ἀθωνιάδος (1956) ὑπηρέτησεν ἐπί τριετίαν ὡς Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος...

Περισσότερα

Μελιτηνής κ. Μάξιμος

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος (Παφίλης) γεννήθηκε το 1978 στην Καρδίτσα και σπούδασε Θεολογία, Ιστορία και Επικοινωνία, στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του σπουδές με ειδίκευση στη Θρησκευτική Διπλωματία του Διεθνούς Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Χειροτονήθηκε το 2003 και διακόνησε ως...

Περισσότερα