Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκτάριος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄπω Ἀνατολῆς, κ. Νεκτάριος (Τσίλης) ἐγεννήθη τῷ 1969 ἐν Πολυγύρῳ Δωδώνης Ἰωαννίνων. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1990 καί Πρεσβύτερος τῷ 1995. Ὡς Κληρικός κατά τά ἔτη 1990-2001 διηκόνησε ὡς...

Περισσότερα

Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἀσίας, κ. Βαρθολομαῖος(Σαμαρᾶς), ἐγεννήθη εἰς Ἄνω Λεχώνια Βόλου, ἐν ἔτει 1972. Ἀπεφοίτησε τοῦ Προτύπου Κλασσικοῦ Λυκείου Βόλου, τῷ 1990. Εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Φιλολογίας, εἰδικευθείς εἰς τήν Κλασσικήν Φιλολογίαν, τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί τοῦ Τμήματος Θεολογίας, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς...

Περισσότερα

Kορέας κ. Αμβρόσιος

Ο Μητροπολίτης Κορέας και Έξαρχος Ιαπωνίας Αμβρόσιος (Αριστοτέλης) Ζωγράφος, γεννήθηκε στην Κυψέλη Αίγινας στις 15 Μαρτίου 1960, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Το 1983 έλαβε το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1985 και Πρεσβύτερος το 1991. Ως κληρικός υπηρέτησε στην...

Περισσότερα

Σύμης κ. Χρυσόστομος.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Νοτίου Αἰγαίου Πελάγους, κ. Χρυσόστομος Β΄ (κατά κόσμον Νικόλαος) Πίτσης, ἐγεννήθη ἐν Κῷ Δωδεκανήσου τό ἔτος 1967. Διήκουσε τά ἐγκύκλια μαθήματα ἐν αὐτῇ. Τό ἔτος 1981 ἐνεγράφη εἰς τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἀθωνιάδα Σχολήν ἐκ τῆς ὁποίας ἔλαβε τό Ἀπολυτήριον τοῦ Λυκείου. Ἐν...

Περισσότερα

Σικάγου κ. Ναθαναήλ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ (Συμεωνίδης) ἐγεννήθη εἰς τήν Θεσσαλονίκην τό 1978. Μετά τήν ἐγκύκλιον αὐτοῦ μόρφωσιν εἰς τό Ἡμερήσιον Ἑλληνικόν Σχολεῖον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς Bronx τῆς Νέας Ὑόρκης, ἐνεγράφη εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον Βοστώνης καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης. Παρηκολούθησε μεταπτυχιακάς...

Περισσότερα

Ανέων κ.Μακάριος

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ανέων, υπέρτιμος και έξαρχος Ιωνίας, κ. Μακάριος (Παυλίδης) ἐγεννήθη εἰς Γιαννιτσά τοῦ Νομοῦ Πέλλης τήν 24ην Σεπτεμβρίου 1937, ὅπου ἐπεράτωσε τήν στοιχειώδη ἐκπαίδευσιν (1947-1953). Τά ἐγκύκλια μαθήματα παρηκολούθησεν εἰς τὴν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστική Σχολή (1953-1959) καί ἐκάρη μοναχός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κουτλουμουσίου (4.12.1955). Ἐσυνέχισε τάς σπουδάς του...

Περισσότερα

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κρητικοῦ καί Μυρ­τῴου Πελάγους, κ. Δαμασκηνός (Παπαγιαννάκης), ἐγεννήθη εἰς Χανιά Κρήτης τῷ 1958. Τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἐπραγματοποίησεν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσας ἐν συνεχείᾳ πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰς τόν Τομέα...

Περισσότερα

Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἑσπερίας Κρήτης, κ. Ἀμφιλόχιος (Ἀνδρονικάκης), ἐγεννήθη εἰς Χανιά Κρήτης τό 1964, ἔνθα καί ἐπεράτωσε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του. Τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσας ἐν συνεχείᾳ καί διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰς τόν Τομέα τῆς...

Περισσότερα

Αμερικής κ. Ἐλπιδοφόρος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αμερικής κ. Ἐλπιδοφόρος (Λαμπρυνιάδης), ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ὠκεανῶν, Ἀτλαντικοῦ τε καί Εἰρηνικοῦ, ἐγεννήθη τό ἔτος 1967 ἐν Μακροχωρίῳ Κωνσταντινουπόλεως. Ἐφοίτησεν εἰς τό Τμῆμα Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησεν ἀριστεύσας τό ἔτος 1991. Τό ἔτος 1993 ὡλοκλήρωσε τάς μεταπτυχιακάς αὐτοῦ σπουδάς εἰς...

Περισσότερα

Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Προποντίδος, κ. Ἰωσήφ (κατά κόσμον Ἐμμανουήλ Ἀντ. Χαρκιολάκης), ἐγεννήθη εἰς Σητείαν Κρήτης τό 1955, ὅπου καί ἐπεράτωσε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του. Ἀπεφοίτησε τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1978. Διετέλεσε τραπεζικός ὑπάλληλος (1973-1975), Κατηχητής παρά τῇ Ἱ. Μητροπόλει Ἀττικῆς (1974-1977) καί...

Περισσότερα

Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Φρυγίας, κ. Θεοδώρητος (Πολυζογόπουλος) ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τῷ 1948. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς τε Θεολογικῆς (1972) καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς (1976) τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας (1979) ὑπό τοῦ Τμήματος Κλασσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Manchester U.K., ὑποβαλών διατριβήν ἐπί τῆς ἀνθρωπολογίας τοῦ...

Περισσότερα

Βελγίου κ. Aθηναγόρας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας (Peckstadt) γεννήθηκε στή Γάνδη (Βέλγιο) τό ἔτος 1962. Μετά τίς λυκειακές σπουδές φοίτησε στή Νομική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Γάνδης καί στή συνέχεια εἰσήχθη στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀπό τήν ὁποία ἀποφοίτησε μέ βαθμό ἄριστα. Μετεκπαιδεύτηκε στό...

Περισσότερα