Ύμνοι Οἰκουμενικῶν Συνόδων

  • Ἑορταὶ τῶν 318 Ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
  • Ἑορταὶ τῶν 630 Ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικής Δ´ Συνόδου, ἐν Χαλκηδόνι.
  • Ἑορταὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἐν Νικαίᾳ τὸ δεύτερον συνελθόντων, κατὰ τῶν Εἰκονομάχων.