Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου(17.12.2010).

Ἀνακοινοῦται ὅτι συνελθοῦσα ἡ ἐν τῇ Πόλει Ἱεραρχία τοῦ Θρόνου εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν, σήμερον, 17ην Δεκεμβρίου 2010, ἐπανῆλθεν εἰς τό θέμα ὅπερ ἐδημιουργήθη ἐν τῇ ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου καί ὁμοφώνως ἤχθη εἰς τήν ἀπόφασιν ὅπως ἐπιβάλῃ εἰς ἀμφοτέρους, τόν τε Μητροπολίτην Τυάνων Παΐσιον, τέως Ἡγούμενον τῆς Μονῆς, καί τόν Ἐπίσκοπον Ἀπαμείας Βικέντιον, τέως Ἀναπληρωτήν Ἡγούμενον αὐτῆς, ἐπ’ ἀόριστον ἀργίαν ἀπό πάσης ἱεροπραξίας.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 17ῃ Δεκεμβρίου 2010

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου