Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐπί τῇ ἀνασυγκροτήσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου(26.02.2010).

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.03.2010 – 31.08.2010, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν:

Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου
Πέργης κ. Εὐαγγέλου
Λύστρων κ. Καλλινίκου
Tυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονος
Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου
Μύρων κ. Χρυσοστόμου
Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου
Ντητρόϊτ κ. Νικολάου
Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου
Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 26ῃ Φεβρουαρίου 2010

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου