Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐπί τῇ ἀνασυγκροτήσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (01/09/2007).

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.09.2007 – 29.02.2008, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν:

Πέργης κ. Εὐαγγέλου
Λύστρων κ. Καλλινίκου
Δέρκων κ. Κωνσταντίνου
Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου
Πιττσβούργου κ. Μαξίμου
Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρου
Μιλήτου κ. Ἀποστόλου
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου
Μύρων κ. Χρυσοστόμου
Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου
Ἰκονίου κ. Θεολήπτου
Ρόδου κ. Κυρίλλου

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2007
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου