Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐπί τῇ ἀνασυγκροτήσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου(28.02.2011).

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.03.2011 – 31.08.2011, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν:

Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου
Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγορίου
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ
Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ
Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου
Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου
Περγάμου κ. Ἰωάννου
Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου
Ἰκονίου κ. Θεολήπτου
Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου
Κορέας κ. Ἀμβροσίου

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 2011

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου