Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐπί τῇ ἀνασυγκροτήσει αὐτῆς(28/02/2006).

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.03.2006 – 31.08.2006, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν:

Λύστρων κ. Καλλινίκου
Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου
Δέρκων κ. Κωνσταντίνου
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ
Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου
Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ
Σύμης κ. Χρυσοστόμου
Βοστώνης κ. Μεθοδίου
Περγάμου κ. Ἰωάννου
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου
Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί
Κορέας κ. Σωτηρίου

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 2006
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου