Φόρτωση
Πολυτονικό Κέιμενο
Αντιγράφηκε
Μονοτονικό Κείμενο
Αντιγράφηκε
ᾄ➝ά

Ἀνακοινωθέν ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου περί τῶν τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου.

Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπὸ τὴν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 31ης Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ., ἐξ ἀφορμῆς γενομένων πρὸς αὐτὸ ἀναφορῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἔκρινεν ὅτι συμφώνως πρὸς τὴν ἀπόφασιν τῆς κατὰ τὸν παρελθόντα Μάϊον ἐν Σαμπεζὺ Γενεύης συνελθούσης Διηυρυμένης Συνόδου, τὰ τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου τυγχάνουν τῆς ἁρμοδιότητος τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ εὔχεται ὅπως ταῦτα διεξαχθοῦν ἐν πνεύματι ἑνότητος καὶ ὁμονοίας καὶ συμφώνως πρὸς τὸν Καταστατικὸν αὐτῆς Χάρτην.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 31ῃ Ὀκτωβρίου 2006
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου