Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Ἱδρύθη τό ἔτος 1922 ὡς Ἀρχιεπισκοπή Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς, ἔχουσα τόν Ἀρχιεπίσκοπον καί τούς περί αὐτόν Ἐπισκόπους. Κατά τό ἔτος 1996 πρός καλυτέραν ὀργάνωσιν καί διαποίμανσιν τοῦ ἐν Ἀμερικῇ ποιμνίου ἀπεσπάσθησαν καί ἱδρύθησαν τρεῖς νέαι Μητροπόλεις, ἤτοι Τορόντο, Μπουένος Ἄϊρες καί Παναμᾶ, περιορισθείσης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς τά ὅρια...

Περισσότερα