Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως

Αὕτη διαλαμβάνει: Κοινότητας 37, Ἐφημέριους 28, Κοινοτικούς Διακόνους 2. Γυμνάσια-Λύκεια 4, ἤτοι Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, Ζωγράφειον Γυμνάσιον καί Λύκειον, Κεντρικόν Παρθεναγωγεῖον καί Ζάππειον Παρθεναγωγεῖον. Δημοτικά Σχολεῖα 12. Συσσίτια 10. Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐκπροσωπεῖται ἐν τῇ μείζονι περιφερεία τῆς ἑαυτοῦ καθέδρας διά τῶν κάτωθι Ἀρχιερατικῶς...

Περισσότερα