Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Θείας Λατρείας καί ἐπί τοῦ Κανονίου