Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως

Αὕτη διαλαμβάνει: Κοινότητας 37, Ἐφημέριους 28, Κοινοτικούς Διακόνους 2. Γυμνάσια-Λύκεια 4, ἤτοι Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, Ζωγράφειον Γυμνάσιον καί Λύκειον, Κεντρικόν Παρθεναγωγεῖον καί Ζάππειον Παρθεναγωγεῖον. Δημοτικά Σχολεῖα 12. Συσσίτια 10.

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐκπροσωπεῖται ἐν τῇ μείζονι περιφερεία τῆς ἑαυτοῦ καθέδρας διά τῶν κάτωθι Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένων:

Α΄ Περιφέρεια Σταυροδρομίου

Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέας.
Ταχ. διεύθυνσις: Cumhuriyet Cad. King Apt. No. 275/7 Harbiye, İstanbul.
Τηλ. +90-212-247. 01.76.

Ἱεροί Ναοί

Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου, Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Emir Nevruz Çıkmazı No. 24, Galatasaray-İstanbul,
τηλ. + 90-212- 244.11.84. Fax + 90-212-244.15. 79.

Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ, Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi, Meşelik Sok. No. 11/1 Taksim / İstanbul,
τηλ. +90-212-244.13.58.

Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σταυροδρομίου, Aya Kostantin Rum Ortodoks Kilisesi, Kalyoncukulluk Cad. No. 176, Beyoğlu /İstanbul,
τηλ. + 90-212-256.86.86.

Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ (Κοιμητηριακός), Metamorfosis Rum Ortodoks Kilisesi ve Mezarlığı, Şişli / İstanbul,
τηλ. +90-212-248.11.91.

Ἁγίου Ἀνδρέου Γαλατᾶ (Ρωσσική Παροικία), Aya Αndrea Kilisesi, Mumhame Cad. No. 39, Karaköy/İstanbul.

Ἁγίου Παντελεήμονος Γαλατᾶ (Ρωσσική Παροικία), Hocatahsin Cad. No. 19, Karaköy/İstanbul.

Προφήτου Ἠλιού Γαλατᾶ (Ρωσσική Παροικία), Karanlık Fırın Sok. No. 6, Karaköy/ İstanbul.

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας Σισλῆ (Βουλγαρική Παροικία), Abide-i Hürriyet Cad. No. 70, 34381 Şişli/İstanbul,
τηλ. +90-212-248.09.21. Fax +90-212-231.05.89.

Β΄ Περιφέρεια Ταταούλων

Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος.
Ταχ. διεύθυνσις: Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19, 34083 Fatih-İstanbul, Türkiye.
Τηλ. καί Fax +90-212-531. 96.79.

Ἱεροί Ναοί

Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi, Ateşböceği Sok. No. 66 Kurtuluş/ İstanbul,
τηλ. + 90-212-250.48.73, 250.62.48.

Ἁγίου Ἀθανασίου Ταταούλων, Aya Tanaş Rum Ortodoks Kilisesi, Omuzdaş Sok. Kurtuluş / İstanbul.

Ἁγίου Ἐλευθερίου Ταταούλων (Κοιμητηριακός), Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi, Bayır Sok. No. 1 Kurtuluş/ İstanbul,
τηλ. +90-212- 246.24.61.

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Προπόδων Ταταούλων, Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi, Hacı İlbey Sok. No. 6, Dolapdere / İstanbul,
τηλ. +90-212-250.21.84.

Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, Feriköy Oniki Apostol Rum Ortodoks Kilisesi, Avukat Cad No. 41, Feriköy / İstanbul.
τηλ. +90-212- 248.34.89.

Ἁγίας Παρασκευῆς Πικριδίου, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi, Bastar Sok. No. 2/1, Hasköy / İstanbul,
τηλ. +90-212-250.09.10/11. Ἐνταῦθα φιλοξενεῖται καί ἡ ἐν τῇ Πόλει Ὀρθόδοξος Ρουμανική Κοινότης.

Ἁγίου Δημητρίου (Κοιμητηριακός Βουλγαρικῆς Παροικίας), Feriköy.

Γ΄ Περιφέρεια Βοσπόρου

Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας.
Ταχ. διεύθυνσις: Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi, Satış Meydanı No. 22 Arnavutköy-İstanbul.
Τηλ. +90-212-263.57.44, 212.51.04 καί 257.05.56.

Ἱεροί Ναοί

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Διπλοκιονίου, Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi, Köyiçi Sok. No. 44, Beşiktaş / İstanbul,
τηλ. +90-212- 261.85.16.

Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου, Διπλοκιονίου, Meryem Ana Cihannuma Rum Ortodoks Kilisesi, Çırağan Cad. No. 49, Beşiktaş / İstanbul,
τηλ. +90-212-260.07.02.

Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, Aya Fokas Rum Ortodoks Kilisesi, Muallim Naci Cad. No. 76/1, Ortaköy / İstanbul,
τηλ. +90-212-236.79.02.

Ἁγίου Γεωργίου (Κοιμητηριακός), Aya Yorgi Mezarlığı ve Rum Ortodoks Kilisesi, Ortaköy.

Ἁγίου Δημητρίου Ξηροκρήνης, Kuruçeşme Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi, Kırbaş Sok. No. 52, Kuruçeşme / İstanbul,
τηλ. + 90-212- 257.54.03.

Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ξηροκρήνης, Aya Yani Rum Ortodoks Kilisesi, Kuruçeşme Cad. 14 Kuruçeşme / İstanbul.

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi, Satış Meydanı No. 22, Arnavutköy / İstanbul,
τηλ. + 90-212- 263.57.44.

Προφήτου Ἠλιού Μ. Ρεύματος (Κοιμητηριακός), Profiti İliya Mezarlığı ve Rum Ortodoks Kilisesi, Korkadir Sok. No. 27 Arnavutköy / İstanbul.

Ἁγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου, Aya Haralambos Rum Ortodoks Kilisesi, İnşirah Sok. No. 15 A, Bebek/ İstanbul,
τηλ. +90-212-265.03.19 καί 263.52.99.

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαφεοχωρίου, Panayia Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi, Fırın Sok. No. 7, Boyacıköy / İstanbul,
τηλ. + 90-212-277.65.19.

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σωσθενίου, Aya Strati (Taksiarhi) Rum Ortodoks Kilisesi, Çapari Sok. No. 18, İstinye / İstanbul,
τηλ.+ 90-212- 263.68.60.

Ἁγίου Νικολάου Νεοχωρίου, Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Hamit Vehbi Sok. No. 14, Yeniköy/ İstanbul,
τηλ. +90-212-262.46.38.

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Köybaşı Cad. No. 108, Yeniköy / İstanbul,
τηλ. + 90-212-262.35.74, 262.38.73 καί 262.38.21.

Δ΄ Περιφέρεια Υψωμαθείων

Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος•
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος.
Ταχ. διεύθυνσις: Aya Todori Ortodoks Kilisesi, Hayriye Tüccarı Cad. No. 4-6, Büyük Lânga-Aksaray/ İstanbul.
Τηλ. +90-212-516.78.08, +90-537.247.90.00.
E-mail: maksimosvge@gmail.com

Ἱεροί Ναοί

Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, Aya Todori Rum Ortodoks Kilisesi, Ηayriye Tüccarı Cad. No. 4-6, Büyük Lânga – Aksaray / İstanbul.
Τηλ. +90-212- 516.78.08.

Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου, Aya Kiryaki Rum Ortodoks Kilisesi, Kadırga Limanı Cad. No. 15, Kumkapı / İstanbul,
Τηλ. +90-212- 517.18.58.

Παναγίας Ἐλπίδος Κοντοσκαλίου, Panayia Elpida Rum Ortodoks Kilisesi, Gerdanlık Sok. No. 4, Kumkapı / İstanbul,
Τηλ. +90-212-638.81.36.

Ἁγίου Μηνᾶ Ὑψωμαθείων, Aya Mina Rum Ortodoks Kilisesi, Bestekâr Hakkı Sok. No. 1. Koca Mustafa Paşa/ İstanbul,
τηλ. +90-212-586.16.50.

Θείας Ἀναλήψεως Ὑψωμαθείων, Analipsis Rum Ortodoks Kilisesi, Akıncı Sok. No. 7, Koca Mustafa Paşa/ İstanbul,
τηλ. +90-212-530.31.57.

Ἁγίου Νικολάου Ὑψωμαθείων, Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Muallim Fevzi Sok. No. 3, Koca Mustafa Paşa/İstanbul.

Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ Ὑψωμαθείων, Aya Yorgi Kiparisa Rum Ortodoks Kilisesi, Org. A. Nafiz Gürman Cad. No. 247, Koca Mustafa Paşa/İstanbul.

Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, Aya Kostantin Rum Ortodoks Kilisesi, İmrahor İlyas Bey Cad No. 45, Yedikule/İstanbul,
τηλ. + 90-212-586.12.46.

Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι, Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Karatay Sok. No. 1, Topkapı/İstanbul,
τηλ. +90-212-525.03.79.

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἕξ Μαρμάρων, Altı Mermer Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Hekimoğu Ali Paşa Cad.,Yapağı Sok. No. 5, Şehremini/İstanbul,
τηλ. + 90-212-586.47.00.

Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου Βελιγραδίου, Belgratkapı Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Hacı Hamza Mektebi Sok. No. 61, Belgratkapı/İstanbul,
Τηλ. + 90-212-529.05.20.

Ε΄ Περιφέρεια Φαναριού – Κερατίου Κόλπου

Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος•
ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός.
Ταχ. διεύθυνσις: Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19, 34083 Fatih-İstanbul, Türkiye.
Τηλ. +90-212-531.96. 70-6.

Ἱεροί Ναοί

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου, Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi, Tevkii Cafer Mah. Firketeci Sok. No. 5, Fener/Ha1iç/İstanbul,
τηλ. +90-212-521.71.39.

Ἁγίου Νικολάου Τζιβαλίου, Cibali Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Abdüllezel Paşa Cad. No. 255, Cibali/İstanbul,
Τηλ. + 90-212-521.26.02.

Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ Ἀντιφωνητοῦ Φαναρίου, Aya Yorgi Potira Rum Ortodoks Kilisesi, Murat Molla Sok. No. 39, Fener/Ha1iç/İstanbul.

Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi (Hıdır İlyas), Hoca Şakir Sok. No. 8, Edirnekapı/İstanbul,
τηλ. +90-212-523.23.71, 523.43.28.

Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, Aya Dimitri Sarmaşık Rum Ortodoks Kilisesi, Profesör Naci Sensağ Cad. No. 93, Karagümrük/İstanbul.

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βαλατᾶ, Aya Strati Rum Ortodoks Kilisesi, Ayan Cad No. 25, Balat/Haliç/ İstanbul,
τηλ. +90-212-631.88.73.

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλίνου, Panayia Balino Rum Ortodoks Kilisesi, Mahkeme Altı Sok. No. 38, Ayvansaray/Haliç/İstanbul,
τηλ. +90- 212-534.56.04.

Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi, Kırk Ambar Sok. No. 12, Ayvansaray/Haliç/İstanbul,
τηλ. +90-212-521.35.83.

Ἱερόν Ἁγίασμα Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, Aya Vlaherna Ayazması ve Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Bostan Sok. No. 47, Ayvansaray/Haliç/İstanbul,
τηλ. +90-212-523.22.94.

Παναγίας τῶν Οὐρανῶν Σαλματομβρουκίου, Salmatobruk Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Neşter Sok. No. 14, Salmatobruk/Edirnekapı/İstanbul,
τηλ. +90-212-533.36.84.

Παναγίας Χαντσεριωτίσσης Τεκφούρσαραϊ, Tekfursaray Panayia Hançerli Rum Ortodoks Kilisesi, Ulubatlı Hasan Sok. No. 24, Edirnekapı/İstanbul.
τηλ. +90-212-525.37.50.

Παναγίας τῆς Σούδας Ἐγρίκαπου, Panayia Suda Rum Ortodoks Kilisesi, Tandır Sok. No. 3, Eğrikapı/İstanbul,
τηλ. +90-212-521.15.48.

Ἁγίου Κυριακοῦ (Κοιμητηριακός), Aya Kiryakos Mezarlığı ve Rum Ortodoks Kilisesi, Savanlar Cad., Eğrikapı/İstanbul.

Ἁγίου Στεφάνου (Βουλγαρική Παροικία), Mürselpaşa Cad. No. 70, Balat/Fatih/İstanbul.

Κοινότητες 37,
Ἐφημέριοι 26,
Διάκονοι 2,
Γυμνάσια-Λύκεια 4, ἤτοι Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, Ζωγράφειον Γυμνάσιον καί Λύκειον, Κεντρικόν Παρθεναγωγεῖον καί Ζάππειον Παρθεναγωγεῖον.
Δημ. Σχολεῖα 12,
Συσσίτια 10.

Ἱεραί Πατριαρχικαί καί Σταυροπηγιακαί Μοναί

Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, Balıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı.
Ταχ. Διεύθυνσις: Silivri Kapı Yolu No. 3, Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye.
Ἡγουμενεύων: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος.
Τηλ. καί Fax: +90-212-510.42.43.
Ἐφημέριος: Πρεσβ. Σωφρόνιος Συκάκης.
Τηλ. + 90- 212-582.94.56.

Οἶκος Μοναζουσῶν• Τηλ. + 90-212-582.30.81.
Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, AyaTriada Rum Ortodoks Manastırı Heybeliada.
Ταχ. διεύθυνσις: Ümit Tepesi No. 3, 81340 Heybeliada/İstanbul.
Τηλ. +90-216-351. 85.63. Fax: +90-216-351.92.78.
Ἡγούμενος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.

Ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης, Aya Spiridon Rum Ortodoks Manastırı.
Τηλ. +90-216-351. 89.00.
Ταχ. διεύθυνσις: Heybeliada Arsenios Namı (Terki Dünya).

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χάλκης, Hristos Rum Ortodoks Manastırı Heybeliada.
Ταχ. διεύθυνσις: Bahriye Mevki, İsa Tepesi, Heybeliada/İstanbul.

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πριγκήπου, Hristos Rum Ortodoks Manastırı, Büyükada.
Ταχ. διεύθυνσις: Büyükada Maden Mevki, İsa Tepesi/İstanbul.
Τηλ. + 90-216- 382.66.37.

Ἁγίου Νικολάου Πριγκήπου, Aya Nikola Rum Ortodoks Manastırı Büyükada.
Ταχ. διεύθυνσις: Büyükada Selvili Batmış Mevkii, Büyükada/İstanbul.
Τηλ. +90-216-382.61.12.

Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου, Aya Yorgi Kuduna Rum Ortodoks Manastırı Büyükada.
Ταχ. διεύθυνσις: Yücetepe Mevkii, Büyükada/İstanbul.
Τηλ. + 90-216-382.39.39.

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἀντιγόνης, Hristos Rum Ortodoks Manastırı Burgazada.
Ταχ. διεύθυνσις: Tepe Mevkii, Burgazada/İstanbul.

Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη Ἀντιγόνης, Aya Yorgi Karipi Rum Ortodoks Manastırı, Burgazada.
Ταχ. διεύθυνσις: Gönüllü Cad. Burgazada/İstanbul.

Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ Πρώτης (Γυναικεία), Hristos Rum Ortodoks Manastırı Kınalıada.
Ταχ. διεύθυνσις: Tepe Mah. Μanastır Sok. No. 23, Kınalıada/İstanbul.
Τηλ. +90-216-381.43.65 καί 381.43.66.

Μετόχια Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

Παναγίου Τάφου: 3, α) Φαναρίου, β) Χάλκης καί γ) Νεοχωρίου, τιμώμενα ἅπαντα ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ: Φαναρίου, τιμώμενον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

Ἱερά Προσκυνήματα – Ἁγιάσματα

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βεφᾶ.
Ἁγίου Θεράποντος.
Ἁγίου Δημητρίου Ξηροκρήνης.
Ἁγίας Τριάδος Κοζλοῦ.
Ἁγίας Παρασκευῆς Καζλήτσεσμε (ἔξω τῶν τειχῶν),
Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Διπλοκιονίου.
Φιλόπτωχοι Ἀδελφότητες 8.

Ἱδρύματα

Νοσοκομεῖον Βαλουκλῆ, Γηροκομεῖον, Ψυχιατρεῖον, Ὀρφανοτροφεῖον Πριγκήπου, Θερινή Στέγη Ἐργαζομένων Νεανίδων – Παιδόπολις Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Χριστοῦ Πρώτης.
Γηροκομουμένων Βαλουκλῆ,
Ἀποφοίτων Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς,
Ἀποφοίτων Ζωγραφείου,
Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου,
Ἀποφοίτων Ζαππείου,
Ἀποφοίτων Κεντρικοῦ,
Μουσικοφίλων,
Προστασίας Ἀπόρων καί Ἀσθενῶν Παίδων,
Σύνδεσμοι Μορφωτικοί
Μεγάλου Ρεύματος,
Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, Μορφωτικός καί Καλλιτεχνικός Σύνδεσμος Φερίκιοϊ,
Σύλλογοι Ἀθλητικοί
Πέραν καί Ταταούλων,
Ἐρασιτεχνικός Θεατρικός Ὅμιλος (ΕΡ.Θ.Ο.), ἕδρα Φερίκιοϊ.