Ἐπιστροφή
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

῾Η Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαῖος.

Ταχυδρομική Διεύθυνσις: Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19, 34083 Fatih-İstanbul, Türkiye.
Τηλ. +90.212-531.96.70-6.
Website: http://www.ec-patr.org.
Ε-mail: patriarchate@ec-patr.org

Μεγάλη  Πρωτοσυγκελλία
Ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας Σοφιανόπουλος.
Τηλ. +90.212-525.21.17.
Fax +90.212-531.90.14.
Ε-mail: ecpatr.grandchancellor@gmail.com

Συνοδικόν Γραφεῖον.
Ἀρχιγραμματεύς: ὁ Ἀρχιμ. κ. Ἰωακείμ Μπίλλης,
Τηλ. +90.212-525.54.16.
Fax. +90.212-531.65.33 καί +90.212-534.90.37.
Ε-mail: ecumenical.patriarchate@gmail.com
καί cfsecr.ec.patr@gmail.com

Μεγάλη Ἀρχιδιακονία.
ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης,
Τηλ. καί Fax: +90.212-521.19.21.
Ε-mail: theodorosmeimaris@gmail.com

Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.
Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων· ὁ ᾿Αρχιμ. κ. Ἀγαθάγγελος Σίσκος,
Τηλ. καί Fax +90.212-531.96.78.
E-mail: agathangelos.siskos@gmail.com

Γραφεῖον Τύπου τῶν Πατριαρχείων.
Διευθυντής: ὁ Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαος Παπαχρήστου,
Τηλ. +90.212-521.04.30.
Fax  +90.212-631.55.35.
E-mail: ecpatr.pressoffice@gmail.com

Ἰδιαίτερον Πατριαρχικόν Γραφεῖον
Διευθυντής: ὁ Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης
Τηλ. +90.212-635.45.01.
Fax +90.212-525.64.29. 
E-mail: patriarchate.office@gmail.com