[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἰούλιος 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Χρήστου Μετίου, Μαθηματικοῦ - Περιφερειάρχου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θρᾴκης, Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γκαράνη, Δημάρχου Κομοτηνῆς, ὡς καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Καραβέτη, ἐπιχειρηματίου, ἐκ Κομοτηνῆς, καί Κωνσταντίνου Κοκοβίνου, συνεργάτου τοῦ Περιφερειάρχου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Darko Uskoković, Πρέσβυν τοῦ Μαυροβουνίου ἐν Τουρκίᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Bilana, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Akkan Suver, Ἐπιτίμου Προξένου τοῦ Μαυροβουνίου, ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐξοχ. Δρα κ. Zvonko Mucunski, Πρέσβυν τῆς Δημοκρατίας Βορείου Μακεδονίας ἐν Τουρκίᾳ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Παπᾶν, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, καί Παῦλον Τροχόπουλον, μέλος τοῦ ἐν Ἠμαθίᾳ καλλιτεχνικοῦ ὀργανισμοῦ «Πειραματικό Ἐργαστήρι Βεργίνας».

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 28ης Ἰουλίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης:
α) ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Νικολάου.
β) ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης. Κατά τήν προσφώνησίν Του ὁ Παναγιώτατος, συγχαρείς πατρικῶς τόν χειροθετηθέντα, ἐξῇρε τήν πνευματικότητα καί τήν ἱεροπρέπειάν του, καθώς καί τήν ἐπιδεικνυομένην ὑπ" αὐτοῦ ὑπευθυνότητα καί συνέπειαν κατά τήν ἐκτέλεσιν τῶν  ἑκάστοτε ἀνατιθεμένων αὐτῷ καθηκόντων ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τονίσας παραλλήλως τόν ἄρρηκτον δεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετά τῶν ἐν Κρήτῃ Σταυροπηγίων του καί τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐν γένει, τήν ὁποίαν ἐχαρακτήρισεν ἀναδενδράδα αὐτοῦ φέρουσαν ἀγλαούς καρπούς. Ἀντιφωνήσας καταλλήλως, ὁ νέος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Θρόνου, ἐξέφρασε τάς υἱϊκάς εὐχαριστίας καί τήν πηγαίαν εὐγνωμοσύνην του πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, διαβεβαιώσας Αὐτήν διά τήν πιστότητα καί τήν πλήρη ἀφοσίωσίν του εἰς τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν.     


*  *  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Δεληχρῆστον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Ξηντάρα, ἐλευθέρου Ἐπαγγελματίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Καραφυλλίδου, συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Λαρίσης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονα Βίγκα, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐξαιτησάμενον τήν Ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐντιμ. κ. Ertuğrul Genç, τ. Δήμαρχον Ματσούκας (Maçka) Τραπεζοῦντος.

*  *  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα, ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Λονδίνου, τό Σάββατον, 27ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ αὐτοῦ Ἱεράρχου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς ἐν Κιέβῳ ἑορτασμούς ἐπί τῇ 1031ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ βαπτίσματος τῶν Ρώς καί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πρίγκηπος Βλαδιμήρου. 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν ἐτησίαν πανήγυριν τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, τήν Κυριακήν, 28ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος, κατά τήν ἐτησίαν πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων Ἀττικῆς, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἐφόρου αὐτῆς Ὁσιοπαρθενο-μάρτυρος Παρασκευῆς, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰουλίου.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰουλίου, καθ" ἥν ἐτέλεσεν ἀρτοκλασίαν ὑπέρ τῶν μελῶν τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, τόν δέ θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀέτιος Νικηφόρος.
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυροῦ Δοσιθέου, ὅστις εἶχεν ἐνταφιασθῆ ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ τῆς Κοινότητος ταύτης καί ἀργότερον τά ὀστά αὐτοῦ μετεφέρθησαν εἰς Ἱεροσόλυμα. Ὁ ἀοίδιμος λόγιος Πατριάρχης διεκρίνετο διά τήν ἰσχυράν καί ὀρθήν ἐκκλησιολογικήν συνείδησιν καί τό φρόνημα αὐτοῦ περί τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν καταλλήλως, ὁ Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σαμουήλ Ἐφές καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν Αὐτοῦ πρός τόν ἐπί σειράν ἐτῶν εὐόρκως ὑπηρετοῦντα ἐν τῷ Ναῷ τούτῳ τάς λατρευτικάς καί πνευματικάς ἀνάγκας τῶν ἐνταῦθα Ρουμάνων πιστῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Σέργιον Vlad. Ἀκόμη, ἐξῇρε τήν ἀμέριστον ποιμαντικήν φροντῖδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός πάντας τούς ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ διαβιοῦντας Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς καί ἐθνικότητος.
Ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Alexandru Opaschi, Πρόξενος τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, πιστοί ἐντεῦθεν, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.
*  *  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ,  ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, εὐχηθείς αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   

*  *  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθηναγόραν Fasiolo, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Παπαθωμᾶν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Ἀποστόλου Νικολαΐδου, Κοσμήτορος αὐτῆς, Κωνσταντίνου Κορναράκη, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ, καί Σταύρου Γιαγκάζογλου, Επικούρου Καθηγητοῦ αὐτῆς. 
Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Τζεβελέκη, ἄρτι διορισθεῖσαν εἰς τήν ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείαν τῆς Ἑλλάδος, ἥτις ἔλαβε τάς σεπτάς Πατριαχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνοματηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίαν Τάση, μέλος τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου Καναδᾶ. 

*  *  *  *
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 24ης Ἰουνίου 2019, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη προσκυνηματικῶς εἰς Σαράντα Ἐκκλησίας τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου καί Ἀρχιμ. κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί κ. Στυλιανοῦ Γκιουλγκιούν, Κοινοτικοῦ παράγοντος, ἐντεῦθεν.
Τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, καί τούς συνοδούς Αὐτοῦ ὑπεδέχθη λίαν φιλοφρόνως ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως Ἐντιμ. κ. Mehmet Siyam Kesimoğlu, μετά τῶν Ἀντιδημάρχων αὐτοῦ, οἵτινες καί ἐξενάγησαν Αὐτόν εἰς τά ἀξιοθέατα τῆς Πόλεως καί τήν παλαιάν Συνοικίαν τῶν Ρωμηῶν κατοίκων αὐτῆς.
Ὁ κ. Δήμαρχος ἀνεκοίνωσεν εἰς τόν Παναγιώτατον ὅτι ἡ ὑπ’αὐτόν Δημοτική Ἀρχή προτίθεται νά ἐπισκευάσῃ Ναόν τοῦ Ρωμαίηκου συνοικισμοῦ, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς προστασίας καί ἀναδείξεως τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας τῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν. Ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα καί ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν νοσηλευόμενον εἰς τό Νοσοκομεῖον Florence Nightingale, Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κάζην, ἐκ Θεσσαλονίκης, εὐχηθείς αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν  Ὁσιολ. κ. Γαβριήλ Νοντάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου.
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀστερίου Καραμπατάκη καί κ. Κωνσταντίνου Γαριβαλδινοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Lorraine Fussey, Πρόξενον τῆς Μ. Βρεταννίας ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Asli Tekinay.
Tόν Mr. Bruce Hollands, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Dallas τῶν ΗΠΑ..
Τάς Εὐγεν. κυρίας Sema Pekdaş, Δικηγόρον, καί Semra Aksakal, ἐκ Σμύρνης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παρασκευᾶν Μαΐν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχεί-ων, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Γρεβενῶν.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 22αν Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Γενικῶν Προξένων ἐνταῦθα Εὐγεν. κυριῶν Γεωργίας Σουλτανοπούλου, τῆς Ἑλλάδος, Ivana Pejovic, τῆς Σερβίας, Ivana Zerec, τῆς Κροατίας, Veronika Lombardini, τῆς Σλοβακίας, καί Joanna Maria Pilecka, τῆς Πολωνίας, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Lorraine Fussey, Προξένου τῆς Μ. Βρεταννίας, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἐπεσκέφθη μετ᾽αὐτῶν τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου.  Αἱ ἐπισκέπτριαι ἐξεναγήθησαν εἰς τούς διαφόρους χώρους τῆς Μονῆς καί δή εἰς τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην αὐτῆς, ἤκουσαν δέ μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος τά περί τῆς ἀδίκου ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας τῆς ἐν τῇ Μονῇ Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς τό ἔτος 1971.
Ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τό παρατεθέν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ γεῦμα, ἐπέστρεψεν αὐθημερόν τό ἀπόγευμα εἰς τήν Πόλιν.    

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἰεζεκιήλ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Κωνστάντωφ, πρῴην Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ αὐτῆς Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, τήν Κυριακήν, 21ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Τσίτσου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Θεοδώρου καί Μαρίνης Γκαλίτση, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τῆς Κοινότητος τῆς νήσου Ἀντιγόνης, αὐθημερόν. 
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γεδεών, κατά τό ὑπό τῆς Κοινότητος Ἁγίου Νικολάου τῆς νήσου Χάλκης διοργανωθέν ἐτήσιον ἐν πλῷ δεῖπνον, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 20ῆς τ.μ..

***

H ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΔΟΣ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 20ήν Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ἀττάλειαν, προκειμένου ἵνα προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑπομένης, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ αὐτῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Ποιμενάρχου τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας, καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Βοηθοῦ Ἐπισκόπου αὐτοῦ Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβροσίου.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 21ην ἰδίου, ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀλυπίου Ἀτταλείας, καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβροσίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ γονεῖς, οἱ ἀδελφοί καί συγγενεῖς τοῦ νέου Ἱεράρχου καί πολυάριθμοι πιστοί ἐκ Ρωσσίας, Οὐκρανίας, Γεωργίας καί Ρουμανίας, ἐγκατεστημένοι εἰς Ἀττάλειαν, καί προσυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.
Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν μέχρι σήμερον ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἐν τῇ Μ. Ἐκκλησίᾳ. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησε διά βραχέων ὁ Σεβ. ἅγιος Πισιδίας, ἐνῶ ὁ νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πιστῶν.
Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Ἐπισκόπου ἐπίσημον γεῦμα, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότης, καθ᾽ὅ ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Θεοφιλέστατος, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τήν Πόλιν.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγίοτης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Memorial νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Πέτρον Κίλε, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, εὐχηθείς αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Igor Bolboceanu, Πρέσβυν τῆς Μολδαβίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ion Lazarenco καί Tudor Vasilica. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Ἠλιάδην, Λυκειάρχην τοῦ Ζαππείου Λυκείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κάθριν καί τῆς θυγατρός αὐτῶν, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτῆς.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Τάκην Μπαλτάκον, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, ἐκ Γαλλίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ραϊτσανόβσκη, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Καλογρηᾶ, ἐκ Τρικάλων.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Διαμαντόπουλον, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κρήτης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σαμαντᾶν, Ἰατρόν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐκ Πύργου Ἠλείας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεδεών Μαγκριώτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας.
- Tήν Ἐξοχ. κ. Ulrike Tilly, Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς  ἐκ Τουρκίας, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. Gerhard Lutz, Γενικοῦ Προξένου ἐνταῦθα, καί τῆς  Εὐγεν. κ. Gamze Terzioğlu. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
- Toύς Ἐντιμ. κ. κ. Akkan Suver, Yüksel Çengel, Engin Köklüçınar καί Sezgin Bilgiç, καί τήν Εὐγεν. κ. Müjgan Güner, ἐκ τῆς Μ.Κ.Ο. «Marmara», ἐντεῦθεν.
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, νέον Δήμαρχον Μαρωνείας - Σαππῶν Ν. Ροδόπης, μετά τῶν θυγατέρων αὐτοῦ Εὐγεν. δίδων Μαρίας καί Εἰρήνης, καί Μιλτιάδην Μαυρίδην, Δημοτικόν Σύμβουλον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνη Παπαδᾶν, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*    *    *

Ἐπί τῇ 3ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀποπείρας πραξικοπήματος ἐν Τουρκίᾳ (15 Ἰουλίου 2016), ἐπραγματοποιήθη ἐκδήλωσις ἐν τῇ Μεγάλῃ Τουρκικῇ Ἐθνοσυνελεύσει, τήν Δευτέραν, 15ην Ἰουλίου 2019, καθ᾿ ἥν μετά τόν Πρόεδρον αὐτῆς ὡμίλησαν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων, παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Rayyip Erdoğan.

Ἡ Ἀ. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προσκληθείς, ὡς καί οἱ λοιποί ἐν Τουρκίᾳ θρησκευτικοί ἡγέται, ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως Ἐξοχ. κ. Mustafa Şentop, μετέβη εἰς Ἄγκυραν τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 15ης Ἰουλίου, καί παρέστη εἰς τήν ἐπετειακήν αὐτήν ἐκδήλωσιν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καί ἐπιστρέψας αὐθημερόν εἰς τήν Πόλιν.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαβ­βάτου, 13ης Ἰουλίου, καθ" ὅν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς καί ἐξ Ἑλλά­δος, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τῆς Κυριακῆς, 14ης Ἰουλίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος καί Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων. Μετά τήν ἀπόλυσιν, προσεφώνησαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωθιερεύς Δρ. κ. Volodymyr Vakin, Κοσμήτωρ τῆς ἐν Volyn Οὐκρανίας Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας, καθώς καί ὁ Ἐλλογ. Δρ. κ. Παντελεήμων Καλαϊτζί­δης, Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βό­λου, ἐξ ὀνόματος ὁμάδος καθηγητῶν καί φοιτητῶν θεολογίας ἐξ Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι εἶχον συμμετάσχει εἰς δεκαπενθήμερον Πρόγραμμα Ἐπιμορφώσεως τῆς ἐν λόγῳ Ἀκαδημίας, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Μακ. πρώην Πατριάρχην τῆς Μελχιτικῆς ἑλληνοκαθολι­κῆς Ἐκκλησίας κ. Γρηγόριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jack Figel, ἐπικεφαλῆς 35μελοῦς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τοῦ Ἱδρύματος «Orientale Lumen Foundati­on», ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Ἱερολ. Ἀρχιδιακό­νου κ. Παντελεήμονος Παπαεμμανουήλ καί Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Γε­ρα­σί­μου Μπεκέ, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλε­ως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἀρχιερατικῶς Προ­ϊστά­μενον τῆς Περιφερείας Ταταούλων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφφέ, Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Πικριδίου, καί Εὐγεν. κ. Ραφαήλκας Κιοτσούκνιλ, ἐκ προσώπου τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότη­τος Πικριδίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγι­ζού­ση ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Rivne καί Ostrog κ. Ἱλαρίωνα, συνο­δευ­ό­μενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. κ. Κυρίωνος (Inasavidze) καί Ὀνουφρίου (Lyada), ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
Τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Ἀρίστης κ. Βασίλειον, ἐκ Γερμανίας.
Τούς Θεοφ. Ἐπισκόπους κ. Κύριλλον, Διευθυντήν τῆς ἐν Los Angeles Η.Π.Α. Κοπτικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλ­λου, καί κ. Βαρνάβαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου σπουδαστῶν θεο­λο­γί­ας ἐν τῇ ἐν λόγῳ Θεολογικῇ Σχολῇ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. κ. Νεκτάριον Μοστρᾶτον καί Δημή­τρι­ον Ἀντωνόπουλον, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἀέτιον Νικηφόρον, ὑπο­βα­λόν­τα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Π. Μπακογιάννην, νεωστί ἐκλε­γέν­­τα Δήμαρχον Ἀθηναίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Οἰκονόμου, Πρόεδρον τοῦ Παραρ­τή­­μα­τος τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Ἀργολί­δος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἑλλάδος.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Καρκινοπαθῶν Χίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ αὐτοῦ Συμβουλίου, Εὐγεν. κ. Σταματίας Βογιατζῆ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐκ τῆς Πόλεως, καί Γεώργιον Φαναρ­γιώτην, ἐκ Γερμανίας.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Τρα­νουπό­λεως κ. Γερμανόν, Καναδᾶ κ. Σωτήριον, Ἀνέων κ. Μακά­ριον, Λαοδικείας κ. Θεο­δώ­ρητον, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐ­γένιον, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφι­λόχιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθα­ναήλ, Σύμης κ. Χρυσό­στομον καί Σικάγου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύ­καρ­πον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνα.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ναυκράτιον Φουρουντζόγλου, Κλη­­ρι­κόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενο­μέ­νοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Bart van Bolhuis, Γεν. Πρόξενον τῆς Ὁλλανδίας, ἐν­­τεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Jerzy Swietochowski, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Στρασβούργου Γαλλίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Βασιλᾶκον, Καθηγητήν Πανεπι­στη­μίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Emre Huri, Ἰατρόν - Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀγκύ­ρας.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ἰωάννην Ε. Καστανᾶν, νομικόν, ἐκ Λευκωσί­ας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἰωαννίδην, μετά τῆς Εὐγεν. συζύ­γου αὐτοῦ καί τοῦ τέκνου των Φαεινῆς, ὡς καί τῆς ἀναδόχου αὐτοῦ Ἐλλογ. δίδος Ἁγνῆς Νικολαΐδου, ἐξαιτη­σαμένους τήν ἁγίαν Πατρι­αρ­χικήν εὐχήν καί εὐλο­γί­αν ἐπί τῇ γενο­μένῃ βαπτίσει αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Francesco D’ Andria, Ἀρχαιολόγον, ἐκ Lecce Ἰτα­λίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίαν Ἀχλάδη, Ὑπεύθυνον τῆς Βιβλιοθή­κης τοῦ Σισμανο­γλεί­ου Μεγάρου, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Cafer Okray καί Ömer İrtemçelik, Ἐπιχειρηματί­ας, ἐντεῦ­θεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀδυσσέα Παλαπανίδην, φοιτητήν, ἐκ Σερρῶν.
Τάς ἀδέλφας Εὐγεν. Δίδας Μαρίναν καί Νεκταρίαν Κανέλ­λη, φοι­τήτριαν καί μαθήτριαν ἀντιστοίχως, ἐκ Πατρῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοφάνους Δαρζέντα, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Γαρουφαλίδου, Ἄρχο­ν­τος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Α´ Κοι­μη­τηρίου Ἀθηνῶν, τό Σάββατον, 6ην Ἰουλίου ἐ.ἔ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλβετίας παρα­τεθεῖσαν δεξίωσιν, εἰς το ξενοδοχεῖον Swissôtel The Bosphorus, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Ἑλβετίας, την Τε­τάρ­την, 10ην Ἰουλί­ου ἐ.ἔ..

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰάκωβος Krochak.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Ἰνεπέκογλου, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κοντοσκαλιανῶν, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Ρώμης.   
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ συνεχάρη τόν ἅγιον Σηλυβρίας καί τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν διά τό ἐπιτελούμενον ἀνακαινιστικόν ἔργον, ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῶν ἑορτῶν καί τῶν πανηγύρεων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι διά τούς πιστούς πηγή πνευματικοῦ πλουτισμοῦ καί ἀνεφοδιασμοῦ καί εὐκαιρία ὑπαρξιακῆς ἀνακαινίσεως, ἐνῷ ἐπεσήμανε τήν σημασίαν τῆς γυναικείας συμβολῆς εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Του ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου ἐπί τῇ 47ῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρμενίου Ἀρχιεπισκόπου κ. Aram Ateşyan Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἀρμενικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Φωτιστοῦ (Surp Krikor Lusaroviç), καί τήν ἐν συνεχείᾳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐκεῖσε Ἱδρύματος «Karagözyan Yetimhanesi» ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐφετεινῶν παιδικῶν κατασκηνώσεων, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰουλίου.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 6ην Ἰουλίου, διεπεραιώθη ἐκ Xάλκης εἰς τήν νῆσον Πρώτην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς ἐν αὐτῇ στεγαζομένης Παιδοπόλεως καί Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς ἀναπαυομένου Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους Συμεών Σινιόσογλου καί ἐν συνεχείᾳ τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος καί Δράμας κ. Παῦλος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, οἱ νέοι τῆς Παιδοπόλεως ἐξετέλεσαν ψυχαγωγικόν πρόγραμμα καί ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, ὁ Διευθυντής τῶν Κατασκηνώσεων Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιος Κομβόπουλος, Καθηγητής τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ηὐλόγησε τούς νέους κατασκηνωτάς, συγχαρείς τούς ἐκ διαφόρων θέσεων καί καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβάλλοντας εἰς τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Παιδοπόλεως καί κατά τό ἔτος τοῦτο.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Salzman, ἐκ τῶν Γραμματέων τοῦ Ἀγγλικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 3ης ἀρξαμένου μηνός Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῶν Η.Π.Α. δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ Ξενοδοχείῳ «Fairmont Quassar Istanbul», καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. κ. Jeffrey M. Hovenier, Ἐπιτετραμμένῳ ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῇ Εὐγεν. κ. Daria Darnell, νέᾳ Γεν. Προξένῳ τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει.

*    *    *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 4ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.

*    *    *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Γιαπιτζίογλου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ἀδαμάντιον Ἀσλανίδην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Χρυσουπόλεως.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Νικόδημον Σαϊδάμ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Tήν Εὐγεν. κ. Ivana Pejović, Γεν. Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα. 
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Πετρόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινό Ἀναλόγιο Καλαμαριᾶς», μετά μελῶν αὐτοῦ, ἐπιδώσαντας τῷ Πατριάρχῃ ψηφιακόν δίσκον (CD), κυκλοφορηθέντα πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου.
Ὅμιλον ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Εἰδικοῦ Σχολείου Ἁγίου Σπυρίδωνος Λάρνακος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίας Γεωργιάδου, Διευθυντρίας.
Μέλη τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων ἐκ τοῦ Παραρτήματος Νομοῦ Αἰτωλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνος Παπαθανασίου, τέως Διευθυντοῦ Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Αἰτωλοακαρνανίας, καί τοῦ ἐν Ἀγρινίῳ Συλλόγου Φίλων Ἁγίου Ὄρους, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρόεδρον αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Φώτιον Μάλαινον, Θεολόγον – Φιλόλογον. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Andrey Lobachevskiy, Ἐπιχειρηματίαν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Καζακστάν.
Τήν Εὐγεν. κ. Δέσποιναν Πορτοκάλη, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Κυρίτσην μετά τῆς Εὐγεν. Δίδος Μελίσσας – Εὐδοξίας Φινφίνη, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ἀρραβῶσιν αὐτῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Σαββίδου καί Δέσποιναν Τσετίνη, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Κωνσταντινίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κλημεντίνης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Λεωνίδου, Μερόπης καί Ἀλεξάνδρου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 

*    *    *

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τόν νέον Δήμαρχον τῆς Πόλεως İmamoğlu

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 4ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Διευθυντοῦ τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Δήμου τῆς Πόλεως καί συνεχάρη καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν νεοεκλεγέντα Δήμαρχον Ἐντιμ. κ. Ekrem İmamoğlu, ὡς ἄλλως τε ἔπραξε καί διά σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Μηνύματος εὐθύς μετά τήν ἐκλογικήν νίκην, ἥν οὗτος κατήγαγε τήν 23ην λήξαντος μηνός Ἰουνίου, ἐκφράσας καί αὖθις τήν εὐχήν ὅπως ὁ νέος Δήμαρχος πορευθῇ κατά τήν θητείαν του ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τοῦ εἰλικρινοῦς διαλόγου πρός πάσας τάς συνιστώσας τῆς κοινωνίας καί τοῦ ἀδιακρίτου σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων καί τῶν μειονοτικῶν δικαιωμάτων. Εἰς τό τέλος, ἀμφότεροι προέβησαν εἰς δηλώσεις πρός τά μέσα γενικῆς ἐνημερώσεως.
 
*  *  *