[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Εἰδήσεις ἀπό τό Πατριαρχεῖον

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Δεκέμβριος 2019


Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμε-νος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 7ης Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Ἀντωνίου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, Πρόεδρον τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Συνοδικήν Ἀντιπροσωπείαν ἐκ τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, ἀπο-τελουμένην ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κνωσσοῦ κ. Προδρόμου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχι-ακῆς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου καί ἐπί τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, Γραμματέως τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γλυφάδας κ. Ἀντώνιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νήφωνος, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου Γλυφάδας, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἐφραίμ, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Μακάριον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐφηφισμένον Ἐπίσκοπον Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Πατρι-αρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέ-του Χανίων Κρήτης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Δαμασκη-νόν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κορνήλιον Ἀθανασάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλο-νίκης.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, καί Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά μελῶν τῶν ὑπ’ αὐτούς ἀδελφοτήτων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Τσαχάκην, ἀ-δελφόν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Ἰατρόν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Βλατίτσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δράμας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Χαρίσκου, Ἐπι-χειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Μπαϊρακτάρη, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Πρωτοπαπᾶ, Συμβούλου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπομνη-ματογράφον, Καρδιολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐκ Χαλκίδος. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Καριψιάδην καί Κοσμᾶν Μπόσκοβιτς, Νομικούς Συμβούλους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κοῦτρον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, Μηχανολόγον – Μηχανικόν, ἐξ Ἴμβρου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, κατά τό ὑπό τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας διοργανούμενον μεταξύ 7ης καί 8ης Δεκεμβρίου  Δ’ Διεθνές Ἐπιστημονικόν Ἐργαστήριον, ἐν τῷ Μουσείῳ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Φιλοθέου Κελεπούρη, Κληρι-κοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Ζαππείου Σχολῆς Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ ὑποδοχῶν αὐτῆς, τό Σάββατον, 7ην ἰδίου.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἡγήθη τοῦ κατ’ ἔτος πραγματοποιουμένου ὑπό τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Πατριαρχείου πρσκυνήματος εἰς τήν ἐν Νικομηδείᾳ (İzmit) φυλακήν τῆς Μεγαλομάρτυρος καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Παράκλησιν πρός τήν Ἁγίαν, παρουσίᾳ πολυπληθοῦς ὁμίλου πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως, ὁμιλήσας εἰς τό τέλος ἑλληνιστί καί τουρκιστί.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυμα-τουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 5ην Δεκεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπι-σκοπῆς ΚΠόλεως – Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Παναγιώτατος, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζι-βαλίου, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης ἰδίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλι-καρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερα-τίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστι-κῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 5ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϊρες κ. Ἰωσήφ καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γεν. Προξενεῖον τῆς Γερμανίας καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Michael Reiffenstuel, Γεν. Προξένου, Χριστουγεννιάτικην Συναυλίαν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Κυπριανόν καί τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἐλπίδιον, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατο-παιδίου, λαβόντας τήν ἁγίαν Πτριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει διακονίας ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Peter Weiderud, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Σουηδίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Peter Ericson, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐνδοξ. Ἀντιπτέραρχον κ. Συμεών – Χαραλάμπη Ψιμούλην, Ἐθνικόν Στρατιωτικόν Ἀντιπρόσωπον παρά τῷ ἐν Βελγίῳ Στρατηγείῳ τοῦ ΝΑΤΟ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου – Θεοδώρου Πασχαλίδου, Ἀντισυνταγματάρχου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κάππον, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ρένας Φίλη, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Βαττῆν, Θεολόγον, Ἱεροψάλτην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Παπαχρήστου, Διευθυντήν τοῦ Γρα-φείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας, Νικόλαον Μαγγῖναν, Φωτογράφον – Δημοσιογράφον, Νικόλαον Σαατσῆν, Νικόλαον Σενκοποπόβσκυ, Νι-κόλαον Παπαϊωάννου καί Νικόλαον Νανούρην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Χαρτουλαρίου Βασιλείου Καμπουράκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ρόδου, τήν Τετάρτην, 4ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου, κατά τήν κη-δείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου πρῴην Θυατείρων καί Μ. Βρεταν-νίας κυροῦ Γρηγορίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Wood Green Λονδίνου, τήν Πέμπτην, 5ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi», ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογρα-φίας, ἐπί τοῦ θέματος «Bir Yol Öyküsü», ἐν ταῖς ἐν Tepebaşı ἐγκατα-στάσεσι τοῦ εἰρημένου Μουσείου, τήν Τετάρτην, 4ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-νου κ. Ἰωάννου Σαββάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Ἄνατς Παπαδοπούλου περί τῆς ζωῆς καί τῆς δράσεως τοῦ Μάρκου Πασᾶ, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Πνευματικῷ Κέντρῳ Κωνσταντινουπολιτῶν, αὐθημε-ρόν. 
   
***

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-μαῖος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἐκ τοῦ ἱ. Βήματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 1ης ἀρξαμένου μηνός Δεκεμβρίου, χοροστατούσης τῆς Α. Θ. Μακαρι-ότητος, τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν τοῦ παρε-πιδημοῦντος Προκαθημένου τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας παρα-τεθέν ὑπό τῆς Κοινότητος Ταταούλων γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton Bomonti», εὐχαριστήσας καί αὔθις τόν Μακαριώτατον διά τήν διαχρο-νικήν συμπόρευσιν καί συναντίληψιν τοῦ Θρόνου τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου πρός τήν Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως ἐπί διορθοδόξων ζητημάτων καί εὐχηθείς τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ κατευόδιον.

* * *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 2ας ἰδίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Rıza Akpolat, Δημάρχου Beşiktaş, παρατεθέν πρός ὑπερτριακοσίους συνδαιτυμόνας δεῖπνον ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις ἑορταῖς, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «FOUR SEASONS BOSPHORUS», ὅπου καί ὡμίλησε τουρκιστί καί ἀγγλιστί ἐκ μέρους πάντων τῶν προσκεκλημένων. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπουένος Ἄϊρες κ. Ἰωσήφ, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί εὐλαβῆ σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὁ δέ Πατριάρχης συνεχάρη αὐτόν πατρικῶς, εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιον, ἐξαιτησάμε-νον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμβρόσιον Σταμπλιάκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Εἰρηναῖον Πουλιανίτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mohammad F.M.F. Elmohammad, Γεν. Πρόξενον τοῦ Κουβέϊτ ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Heba.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ὀκουμούσην, Γεν. Γραμματέα τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Τενεδίων «ὁ Τέννις», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν κ. Μαρίας, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀθανασίαν Χατζηκυριάκου, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἁπανταχοῦ Τενεδίων «Τό Κοινόν τῶν Τενεδίων», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Δημητρίου, Γεν. Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκ Νέας Τενέδου Χαλκιδικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Γκούλτα, μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς Νεολαίας τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. Ἰωάννου Γιαννάκη, Προέδρου αὐτῆς, ὑπό τόν τίτλον «Οἰκισμοί καί Οἰκήματα τῆς Ἴμβρου», ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕδρᾳ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, τήν Κυριακήν, 1ην Δεκεμβρίου. 
 
*  *  *