ΜΗΝ ΟΚΤΩΒPIΟΣ 2018

Ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καί ἡ νύξ ὥρας 13.

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Αρχική Σελίς
Ἐπιστροφή
Περιεχόμενα