ΜΗΝ  IOYNΙΟΣ  2018

Ἔχων ἡμέρας τριάκοντα.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καί ἡ νύξ ὥρας 9.

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

Αρχική Σελίς
Ἐπιστροφή
Περιεχόμενα