ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ - ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον www.ec-patr.org
Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας www.greekorthodox-alexandria.org
Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας www.antiochpat.org
Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων www.jerusalem-patriarchate.info
Πατριαρχεῖον Ρωσσίας www.mospat.ru
Πατριαρχεῖον Σερβίας spc.org.yu
Πατριαρχεῖον Ρουμανίας www.patriarhia.ro
Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας www.bg-patriarshia.bg
Πατριαρχεῖον Γεωργίας www.patriarchate.ge
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου www.churchofcyprus.org.cy
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος www.ecclesia.gr
Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας www.orthodox.pl
Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας www.orthodoxalbania.org
Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας www.pravoslav.gts.cz
Ἐκκλησία Φινλανδίας www.ort.fi
Ἐκκλησία Ἐσθονίας www.orthodoxa.org

Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΑΙ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆςwww.goarch.org/
Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας

www.greekorthodox.org.au

Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτηςwww.iak.gr
Ἱ. Μητρόπολις Ἀρκαλοχωρίουwww.imakb.gr
Ἱ. Μητρόπολις Βελγίουwww.aartsbisdom.be/
Ἱ. Μητρόπολις Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίαςwww.imga.gr
Ἱ. Μητρόπολις Γαλλίαςperso.orange.fr/eglise.orthodoxe.grecque/
Ἱ. Μητρόπολις Γερμανίαςwww.orthodoxie.net
Ἱ. Μητρόπολις Ἰταλίαςwww.ortodossia.it
Ἱ. Μητρόπολις Καναδᾶwww.gocanada.org
Ἱ. Μητρόπολις Κισάμου καὶ Σελίνουwww.imks.gr
Ἱ. Μητρόπολις Κορέαςorthodox.or.kr/english/e_main.htm
Ἱ. Μητρόπολις Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνουwww.imka.gr
Ἱ. Μητρόπολις Μπουένος Ἄϊρεςwww.ortodoxia.org
Ἱ. Μητρόπολις Νέας Ζηλανδίαςwww.imnz.org.nz
Ἱ. Μητρόπολις Ῥόδουwww.imr.gr
Ἱ. Μητρόπολις Χὸνγκ Κόνγκwww.cs.ust.hk/faculty/dimitris/metro/hkmetropolis.html
Ἐξαρχία ἐνοριῶν Ῥωσσικῆς παραδόσεως Δ. Εὐρώπηςwww.exarchat.org
Οὐκρανοὶ Ἀμερικῆςwww.uocofusa.org
Οὐκρανοὶ Καναδᾶwww.uocc.ca
Καρπαθορῶσσοι Ἀμερικῆςwww.acrod.org

ΛΟΙΠΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Chambésy Γενεύης www.centreorthodoxe.org
Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Chambésy Γενεύης www.institutorthodoxe.org
Ἰνστιτοῦτον Ὀρθοδόξου Θεολογίας Παρισίων «Ἅγιος Σέργιος» www.saint-serge.net
Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης www.oac.gr
Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Κρήτης www.ekklkritis.gr

 

 

Home Contents