[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ἐπί τῇ ἐπισυμβάσῃ τρομοκρατικῇ καί θανατηφόρῳ ἐπιθέσει ἐναντίον ἀθώων παιδίων ἐν τῷ ἐν Σελευκουπόλει Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐπί τῇ ἐπισυμβάσῃ τρομοκρατικῇ καί θανατηφόρῳ ἐπιθέσει ἐναντίον ἀθώων παιδίων ἐν τῷ ἐν Σελευκουπόλει Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε θερμόν Μήνυμα συμπαραστάσεως τῷ Μακ. Πατριάρχῃ Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννῃ, ἐκφράσας τόν ἀποτροπιασμόν Του διά τάς πράξεις βίας ἐναντίον ἀθώων θυμάτων. Τό σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἔχει ὡς ἑξῆς:

Μακαριώτατον
Πατριάρχην Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννην,
Εἰς Δαμασκόν.

Μόλις ἐπληροφορήθημεν, Μακαριώτατε, καί προσφιλέστατε ἀδελφέ, τήν τρομοκρατικήν ἐπίθεσιν ἐν Σελευκουπόλει καί τόν τραγικόν θάνατον ὀκτώ παιδίων εἰς τό ἄνθος τῆς ἡλικίας των καί, συγκλονισμένοι, σπεύδομεν νά Σᾶς ἐκφράσωμεν τήν ὀδύνην καί τήν συμμετοχήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἡμῶν εἰς τό πένθος τῆς Ἐκκλησίας Σας, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων.

Ἀνέκαθεν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰργάζετο καί ἐξακολουθεῖ νά ἐργάζεται, νά ὁμιλῇ καί νά προσεύχεται διά τήν ἀγάπην καί τήν ἀλληλεγγύην ἀνθρώπων καί λαῶν καί διά τήν εἰρήνην τοῦ σύμπαντος κόσμου, διά τήν ἐξαφάνισιν τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καί τῶν ὡς ἐξ αὐτοῦ πράξεων βίας, ὥστε νά βασιλεύῃ ἐπί τῆς γῆς τό θέλημα τοῦ ἄρχοντος τῆς εἰρήνης Χριστοῦ καί νά ἐπικρατῇ ἡ βασιλεία Του.

Ἀσπαζόμεθα τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα μέ πόνον ψυχῆς καί μέ θερμήν προσευχήν ὑπέρ ἐνισχύσεως καί παραμυθίας ὅλων ὑμῶν καί ἐπικαλούμεθα ἐφ' Ὑμᾶς τήν χάριν, τό ἔλεος καί τήν παρηγορίαν τοῦ Ἀναστάντος καί πατήσαντος τόν θάνατον Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
Φανάριον, 14.05.2019