[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

(No title)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Sevgili Trilyeliler,

Bugün, bu tarihî mekânda, ataları mübadele ile Trilye’den ayrılanların torunları ile birlikte icra ettiğimiz ayinde, bu topraklarda yaşamış olan atalarının ruhları için, hem de dünyada barışın ve kardeşliğin hâkimiyeti için, Yüce Tanrı’ya dua ettik.

Bugünkü ayinimizi de, diğer ayinlerimiz gibi, hükümetimizin ve yerel makamların izin ve yardımlarıyla gerçekleştirdik. Hükümetimize ve yetkili makamlara samimiyetle teşekkür etmekteyiz. Ülkemizdeki dinî özgürlüğün ve barışın tecellisi olan ayinlerimize katılanlar, bu yüksek değerlerin canlı şahitleri olarak ülkelerine dönmektedirler.

Mübadele ile Trilye’den Yunanistan’a gidenler tarafından, Selânik yakınlarında kurulan Yeni Trilye’den gelen misafirlerimiz, burada yaşamış olan atalarından, Müslümanların ve Hristiyanların, mübadele öncesi, huzur ve barış içinde yaşadıklarını, birbirlerinin bayramlarına, örf ve adetlerine, saygıyla davrandıklarını, ve bu sayede, burada, müreffeh bir yaşam ortamı kurduklarını dinleyerek büyümüşlerdir. O güzel insanlar miras olarak bıraktıkları sevgi ve özlem mesajlarıyla torunlarına en güzel mirası bırakmışlardır.

Bu ortak geçmişin, her iki halkın geleceğe barış ve işbirliği içinde ilerlemesine katkı sunacağına inançla, hepinize misafirperverliğiniz için içten teşekkür etmekte, ve Yüce Tanrı’nın bu güzel beldeden bereketini eksik etmemesini dilemekteyiz.
Hepinize mutlu seneler!