[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

(No title)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Sayın Egemen Bağış,
Sayın İstanbul Vali Yardımcısı,
Sayın Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı,
Sayın Davetliler,

Kilisemizin kurucusu Aziz Andrea yortusu vesilesi ile verdiğimiz geleneksel resepsiyona katılımınız bizleri şereflendirmektedir. Şahsımız ve Patrikhanemiz adına teşekkürlerimizi ifade ederiz.
Patrikhanemizin bu anlamlı gününü, şükran duyguları ile kutladığımız sabah ayininde ve bu akşamki davete, İstanbul'dan olduğu kadar, yurtdışından da değerli konuklarımız, kilise temsilcileri, diplomatlar, milletvekilleri, işadamları ve dostlarımız icabet etmişlerdir, hepiniz hoşgeldiniz!
Kiliselerin varlık sebebi ve temel misyonu insanlığa imanı, barışı, hakkaniyeti, kardeşliği, diyaloğu, sabrı, umudu telkin etmek, bu yönde hizmet etmektir.
Ekümenik Patrikhanemiz’de 17 asrın birikimi  ve tarihsel değişimlerin süzgecinden geçmiş geleneği, kaideleri, sağlam temelleri olan dini bir kurum olarak, genel olarak Hristiyan, özel olarak da Ortodoks dünyasındaki mesuliyetlerinin idraki içinde misyonuna kararlılıkla sahip çıkmaktadır.
Bunlara paralel olarak, bilindiği üzere dinler ve kültürlerarası diyalog, çevre bilincini geliştirme ve mülteci sorunları gibi konularda geçen yılda yoğun bir şekilde faaliyetlerimize devam ettik.
Hristiyan dünyasıyla çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam etmekte, ayrıca Müslüman ve Yahudi din mensuplarıyla da ortak faaliyet alanlarımız aynı kararlılıkla sürdürülmektedir.
Bu vesile ile, her yıl aramızda bulunan kardeş Roma kilisesi temsilcisi Eminansları Kardinal Koch riyasetindeki heyeti selâmlıyor, teşrifleri için teşekkür ediyor ve Kardeşimiz Papa Hazretleri Francesco‘ya kilisemizin bereketini ve takdirlerini iletmelerini rica ediyoruz.
Aynı zamanda, Kudüs, Yunanistan ve Kıbrıs  kiliselerinden gelen Sayın Metropolitleri ve temsilcileri de selâmlıyoruz.
Son dönemde yazılı, görsel ve sosyal medyada sıkça duyduğunuz ve okuduğunuz Ukrayna kilisesi meselesi, Patrikhanemizin gündemini meşgul etmektedir. Tüm Ortodoks dünyasını ilgilendiren bu konu, tarihi perspektif boyutu ve günümüz koşullarındaki ihtiyaçlar değerlendirildiğinde, sorunun çözümü Ana Kilise olan Patrikhanemizin asli görevidir.
Patrikhanemiz, Ukrayna halkından, Parlamentosundan ve Hükümetinden gelen çağrıları 25 yıl boyunca değerlendirdi, inceledi, tespit etti ve Ukrayna halkının kendi bağımsız Otosefal kilise gerekliliğine karar kıldı. Ukrayna halkının birleşeceği ve geleceğini özgürce tayin edeceği kendi kilisesine sahip olması en doğal hakkıdır.
Bu sürece karar verme yetkisini Patrikhanemize sağlayan kaideler değişmez ve de değiştirilemez. Kuruluş sürecini dikkatlice yönettiğimiz  Ukrayna'daki tek amacımız dini birlik ve sosyal barışı sağlamaktır.
Patrikhanemiz öteki otosefal kiliselerin oluşumunda  verdiği çabayı ve halkın birliği adına gösterdiği hassasiyeti Ukrayna'da da göstermektedir.
Rusya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Çek, Polonya, Arnavutluk kiliselerinin kuruluş süreçlerinde olduğu gibi bu sefer de Kilisemiz, Allahın izni ve görevimizin mesuliyetiyle, yakın bir dönemde Ukrayna bağımsız Ortodoks kilisesini kurmuş olacaktır.
Görüldüğü gibi, Patrkhanemizin misyonu önemlidir ve daima günceldir. Bu misyonun en iyi şekilde gerçekleştirilmesi yönünde bizler yoğun çaba gösterirken, sizlerin desteği ve duası bizlere güç katmaktadır.
Hepinize şimdiden mutlu yeni bir yıl temenni ederiz, ailelerinize, ait olduğunuz toplum mensuplarına, sağlık ve afiyet diler, barış ve huzurun, umut ve selametin olduğu bereketli yeni bir yılın hayırlara vesile olmasını dileriz.