Ἐπιστροφή
 

Ὁμιλίαι Α.Θ.Π.

Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Νικηφόρου [Φανάριον, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 17.03.2019]
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἐκδηλώσεων «Περιβάλλον, Σχολεῖο, Κοινωνία» (Ζωγράφειον, 22 Φεβρουαρίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους [Κρήνη (Τσεσμέ), 10 Φεβρουαρίου 2019]
Ὁμιλία τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (Φανάριον, 30 Ἰανουαρίου 2019)
Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Καλαμάρη εἰς Ἄρχοντα Νοτάριον (Φανάριον, 29 Ἰανουαρίου 2019)
Προσφώνησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ κ. Κωνσταντίνου Π. Χρήστου εἰς Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην (Φανάριον, 11 Ἰανουαρίου 2019)
Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Βασιλείου Τρίγλιας (Τρίγλια, 19 Ἰανουαρίου 2019)
SALUTO DI SUA SANTITA’ BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO AD UN GRUPPO DI STUDENTI DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA DI LOPPIANO (Fanar, 8 Gennaio 2019)
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ὑπογραφήν τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας. (Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, 5 Ἰανουαρίου 2019)
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἀπονομήν τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. (Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, 6 Ἰανουαρίου 2019)
ADDRESS by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Bestowal of the Tomos of Autocephaly to the Church of Ukraine (All-Venerable Patriarchal Church, January 6, 2019)
OPENING ADDRESS by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Forum AWARENESS, ACTION AND IMPACT (January 7, 2019)
Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς «Φῶς ἐκ Φωτός. Ἄθως – Βυζάντιο – Οἰκουμένη» τοῦ Γεωργίου Κόρδη (Σισμανόγλειον Μέγαρον, 17 Δεκεμβρίου 2018)
And God Saw that Everything was Good – The Theological Vision of Creation in the Orthodox Tradition, Ecumenical Patriarch Bartholomew
A WORD OF THANKS – Ecumenical Patriarch Bartholomew at the book launch of the Korean translation of Encountering the Mystery
ADDRESS by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to the Salvation Army (December 6, 2018)
TOAST by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Luncheon Hosted by the Orthodox Metropolis of Korea (December 6, 2018)
PRAYER FOR PEACE IN THE KOREAN PENINSULA (St. Nicholas Cathedral, Seoul, 6.12.2018)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Κορέα, 6 Δεκεμβρίου 2018)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ τὴν πρώτην συνάντησιν Αὐτῆς μὲ τὸ ὀρθόδοξον ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας (5 Δεκεμβρίου 2018)
Προσφώνησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Δεξίωσιν μετά τήν Χειροτονίαν τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak (Φανάριον, 30 Νοεμβρίου 2018)
ADDRESS By His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Luncheon Hosted by the NCCK (Seoul, Korea, December 4, 2018)
MESSAGE By His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew οn the 85th Anniversary of the Holodomor
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν τελετήν 70ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν (1 Δεκεμβρίου 2018)
Χαιρετισμός της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου προς την Αντιπροσωπείαν της Εκκλησίας Ρώμης κατά την Θρονικήν Εορτήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Φανάριον, 30 Νοεμβρίου 2018)
Χαιρετισμός της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου κατά την Δεξίωσιν επί τη Θρονική εορτή
Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ κ. Μαρίου Ἡλιάδου εἰς Ἄρχοντα Εὐταξίαν (Φανάριον, 29 Νοεμβρίου 2018)
Χαιρετισμός τῆς Α.Θ.Π. κατά τήν Ἐπιστημονικήν Ἡμερίδα «Ὁ ἀπό Ἴμβρου Μητροπολίτης Μηθύμνης Νικηφόρος Γλυκᾶς ὁ Ἴμβριος» (Ἱερά Θεολογική Σχολή Χάλκης 12 Νοεμβρίου 2018)
Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ κ.Μιχαήλ Μαυροπούλου εἰς Ἄρχοντα Μαΐστορα (Φερίκιοϊ, 21 Ὀκτωβρίου 2018)
Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χοροστασίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ (21 Ὀκτωβρίου 2018)
  
 [Προβολὴ ὅλων τῶν κειμένων ἐν τῷ ἀρχείῳ...]